Vetenskapsrådet
"Det gåtfulla är det mest upphöjda vi kan hoppas få erfara. Det är källan till all sann konst och vetenskap."
- Albert Einstein
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
November 2011 Nr 3

Samlat inspel till forskningspropositionen

Vetenskapsrådets generaldirektör Mille Millnert. (Foto: Jyrki Siikanen)

Sex myndigheter har tagit fram ett gemensamt underlag till den kommande forsknings- och innovationspropositionen. Uppdraget kommer från regeringen.
Bakom förslaget finns de statliga forskningsfinansiärerna Energimyndigheten, FAS, Formas, Rymdstyrelsen, Vinnova och Vetenskapsrådet som på regeringens uppdrag både pekar ut områden för särskilda strategiska satsningar och hur forskningens kvalitet och användbarhet kan öka.

Vetenskapsrådet hade börjat ta fram underlag för ett eget förslag, bland annat med att göra ämnesöversikter som lyfter fram styrkor och svagheter inom olika ämnesområden. Men regeringen ville ha in ett gemensamt från alla finansiärerna.
 
– Det är klart att man är skarpare i egna frågor om man lämnar ett eget förslag. Men man måste ändå kompromissa någonstans. Nu gör vi det och inte regeringen. Och jag är övertygad att om vårt förslag leder svensk forskning i rätt riktning om det genomförs, säger Vetenskapsrådets generaldirektör Mille Millnert.

 


Riktade satsningar på sju områden

I förslaget pekas sju nya områden ut som lämpliga för strategiska satsningar, områden där svensk forskning har de bästa möjligheterna att öka våra kunskaper, konkurrenskraft och samhällsnytta. Det är de breda ämnena:

Kunskap, kognition, kommunikation – samhället och kunskapskraven igår, idag, imorgonlänk till annan webbplats
Samhällets utveckling och sårbarhetlänk till annan webbplats
Den digitala explosionenlänk till annan webbplats
Medicinens tekniklänk till annan webbplats
Den biologiska variationenlänk till annan webbplats
Välfärd, arbetsliv, livsstil och hälsalänk till annan webbplats
Livets ursprung och förutsättningarlänk till annan webbplats.

– Det finns inga inbördes prioriteringar inom dessa och vi utgår från att det tillförs extra pengar för att göra dessa riktade satsningar, säger Mille Millnert.

Kvalitet och internationalisering

Myndigheterna lägger även fram fem huvudförslag för att öka forskningens kvalitet och användbarhet. De handlar om:

konkurrens som premierar kvalitetlänk till annan webbplats
nyttiggöra forskning via universitet och högskolorlänk till annan webbplats
stimulera internationell rekrytering och forskarrörlighet i Sverigelänk till annan webbplats
utmaningsdrivna samverkansprogramlänk till annan webbplats
en nationell EU-strategi för forskning och innovationlänk till annan webbplats.

– Om förslagen kan genomföras beror på  regeringens prioriteringar och på statsfinanserna. Men allt kostar inte. En del kan vi göra själva, som att undersöka hur lärosätena arbetar med internationell rekrytering och utifrån det ta fram råd och praxis. Annat måste regeringen göra, som att fördela anslag mellan lärosätena, säger Mille Millnert.

Siv Engelmark

Datum: 2011-11-07
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.