Vetenskapsrådet
"Det gåtfulla är det mest upphöjda vi kan hoppas få erfara. Det är källan till all sann konst och vetenskap."
- Albert Einstein
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
November 2011 Nr 3

Nytt bidrag för postdoktorer

 

Nästa år införs en ny bidragsform – internationell postdok. Målet är att ge unga forskare en attraktiv internationell start på karriären.
Den nya bidragsformen vänder sig till forskare som har disputerat för högst två år sedan och som vill forska vid ett utländskt universitet eller forskningsinstitut.

Forskare inom alla ämnesområden kommer att kunna söka. Bidraget liknar det nuvarande postdoktorstipendiet då det handlar om att stödja internationell forskarrörlighet. Det nya bidraget är dock inte ett stipendium utan bygger på att forskaren är anställd vid ett svenskt lärosäte under hela bidragsperioden, även den tid forskaren är utomlands.

Detta ger ett fullt socialt skydd i form av till exempel föräldrapenning, sjukpenning och pension under hela bidragstiden som kan vara mellan 18-36 månader.

Två tredjedelar ska förläggas utomlands

Forskaren ska förlägga minst 2/3 av bidragstiden utomlands och högst 1/3 av tiden i Sverige. Forskarperioden utomlands kan delas upp i mindre perioder.

– Vi ser att vi har en viktig roll att fylla när det gäller internationell rörlighet för nydisputerade i forskarvärlden. Här kompletterar vi universiteten. Det är oerhört betydelsefullt att få chansen att forska vid ett universitet i ett annat land. När det gäller den nationella rörligheten för postdoktorer tar vi däremot ett steg tillbaka. Vi hoppas också att villkoren i vår nya bidragsform ska vara attraktiva för forskare med familj, säger Mille Millnert, Vetenskapsrådets generaldirektör.

Utlysning två gånger per år

Internationell postdok kommer att utlysas två gånger per år med start från och med 2012. Den första utlysningen är planerad till januari/februari och den andra till början av sommaren. Det nya bidraget ersätter de nuvarande postdoktorstöden som utlystes för sista gången i början av juli 2011.

Fotnot: Läs mer härlänk till annan webbplats.

Sofia Günther

Datum: 2011-11-07
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.