Vetenskapsrådet
"Det gåtfulla är det mest upphöjda vi kan hoppas få erfara. Det är källan till all sann konst och vetenskap."
- Albert Einstein
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
November 2011 Nr 3

Brist på pengar till utrustning oroar forskare

Sedan Vetenskapsrådets stöd till inköp av medeldyr utrustning drogs in är det lärosätena själva som ska ansvara för finansieringen. Forskare befarar att det kan missgynna dem som behöver utrustning till smalare projekt.     
Spektrometer, ultracentrifug, analysutrustning. För sådan utrustning kunde forskare fram till för två år sedan söka bidrag från Vetenskapsrådet. Numera ska universiteten finansiera inköpen själva.

Men forskare befarar att nyordningen kan få oönskade konsekvenser.

– Jag är rädd att det kommer att bli svårt att få pengar till utrustning som behövs för smalare projekt med ett begränsat antal användare, säger Susanne Åkesson som är professor i zoologisk ekologi vid Lunds universitet.

Svårt få centrala medel

Hennes eget universitet i Lund har till exempel avsatt tio miljoner per år av fakultetsmedel för att satsa på lokal infrastruktur, men efter kriterier som gör att det kan bli svårare för vissa forskare att få del av medlen.
 
– För att vi ska finansiera infrastruktur vill vi till exempel att grupper från olika håll kan använda den, det ska finnas stor tillgänglighet och nya användare ska ges utbildning, säger Sven Strömqvist som är vicerektor och ordförande för universitetets råd för infrastruktur.

Även till exempel Umeå universitet prioriterar större utrustning.
– Vi har identifierat starka forskningsmiljöer och de får stöd från universitetet centralt till större utrustning eller med medfinansiering om externa finansiärer kräver det, säger universitets vicerektor Marianne Sommarin.

Låna pengar av universitetet

Ett annat sätt att finansiera inköpen är att fakulteterna lånar pengar av universiteten centralt. Lånen betalas sedan av efter en avskrivningsplan. Det är en lösning som diskuteras på flera universitet.
 
Sveriges universitets och högskoleförbund, SUHF, anser att projektbidrag från Vetenskapsrådet ska kunna användas för att skriva av kostnaderna.
 
Men enligt den senaste forskningspropositionen ska Vetenskapsrådet finansiera endast infrastrukturer av nationellt intresse.

– Det är ett problem. Vi ser över hur det ska hanteras, säger Mille Millnert, generaldirektör vid Vetenskapsrådet.  

Siv Engelmark

Datum: 2011-11-07
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.