Vetenskapsrådet
"Det gåtfulla är det mest upphöjda vi kan hoppas få erfara. Det är källan till all sann konst och vetenskap."
- Albert Einstein
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
November 2011 Nr 3

Rekordhöga bidrag i år

Beviljat medelbelopp 2001-2011 (1000 kronor). Klicka på bilden för en större version.

Flest bidrag har beviljats för Uppsala universitet, följt av Chalmers tekniska högskola. Räknas bidragen till Lunds universitet ihop med dem till Lunds tekniska högskola toppas dock listan av Lund. Klicka på bilden för en större version. (Grafik: Vetenskapsrådet)

Högre medelbidrag, högre beviljandegrad och ett mer jämställt resultat än i fjol. Det är resultatet av årets utlysning inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Totalt fördelas ungefär 1,3 miljarder kronor.
Ämnesrådet fick 52 miljoner kronor extra per år för 2012-2014 och därmed möjligheten att dela ut fler och större bidrag.

– Det är verkligen ett lyft. Vi kan finansiera fler intressanta projekt av hög vetenskaplig kvalitet, säger Sven Stafström som är huvudsekreterare vid ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap.

Besluten om vilka som har beviljats projektbidrag i årets stora utlysning inom naturvetenskap och teknikvetenskap presenterades förra veckan.

Nästan var tredje ansökan beviljad

Färre sökte projektbidrag i år jämfört med förra året, 1 176 mot 1 348, men fler beviljades, 347 mot 340 i fjol. Det gör att beviljandegraden som i fjol var 25,2 procent, nu har ökat till 29,5 procent. Samtidigt har det beviljade medelbeloppet ökat till 836 000 kronor.

Ansökningarna var totalt sett ändå något fler än i fjol eftersom många sökte det nya projektbidraget för unga forskare, som kan sökas av den som disputerat för högst sju år sedan. Intresset har varit stort, 688 ansökningar kom in varav 131 beviljades bidrag.

– Vi har fått många bra ansökningar där de som har beviljats stöd finns i ett spann från nyligen disputerade, till de som har tagit sin doktorsexamen för sju år sedan. De flesta som får stöd ligger i intervallet fem till sju år efter doktorsexamen, vilket är naturligt eftersom de har haft mer tid att meritera sig.

Jämställdheten ökar

I årets bidragsbeslut är för första gången andelen ansökningar som beviljas högre för kvinnor än för män.
– Vi har jobbat aktivt med jämställdhet under flera år. Sen varierar siffrorna beroende på statistiska fluktuationer men icke desto mindre är det trevligt att de är till kvinnornas fördel i år, säger Sven Stafström.

Medelbidraget är dock fortfarande något lägre för kvinnor än för män. Kvinnorna får i snitt 823 000 kronor det första året, män 839 000 kronor. På listan över de som fick mestöppnas i nytt fönster finns tre kvinnor.

Jämför man de olika lärosätena ligger Lunds universitet inklusive Lunds tekniska högskola i topp både när det gäller forskningsmedel och flest beviljade ansökningar, följt av Uppsala universitet och Chalmers tekniska högskola.

Fotnot: Läs intervjun med Jens Nielsen vid Chalmers, vars projekt fick mest stöd av alla. Läs också om Rachel Muheim, som är en av fem som fick mest projektbidrag för unga.

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.