Vetenskapsrådet
"Det gåtfulla är det mest upphöjda vi kan hoppas få erfara. Det är källan till all sann konst och vetenskap."
- Albert Einstein
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
November 2011 Nr 3

Drömstart för den unga akademin

– Vi kan vara förebilder och visa unga människor att forskare inte bara är äldre, grå män och att forskning är internationellt och dynamiskt, säger Helene Andersson Svahn som är ordförande i Sveriges unga akademi. (Foto: Marcus Marketic)

Sveriges unga akademi grundades i maj av Kungl. Vetenskapsakademien med stöd från Ragnar Söderbergs stiftelse. (Foto:Thomas Wingstedt)

De har deltagit i debatter, träffat politiker och forskningsfinansiärer och lämnat förslag inför kommande forskningsproposition. Sveriges unga akademi startade i maj och är nu i full gång.
– Vi har fått en rivstart och ett fantastiskt mottagande från såväl politiker som forskare, säger Helene Andersson Svahn, professor i nanobioteknik vid KTH och Sveriges unga akademis första ordförande.

Akademin har till exempel lämnat synpunkter till Strategiska forskningsstiftelsen inför dess strategiarbete. De har varit med i en utfrågning ordnad av de övriga statliga forskningsfinansiärerna angående deras inlägg till forskningspropositionen. De har deltagit i en öppen utfrågning ordnad av riksdagens utbildningsutskott, med mera.
 
De har kort sagt redan tagit många möjligheter att uppfylla ett av sina mål.
– Vi vill vara en röst för forskare mitt i karriären. För oss är det till exempel viktigt att det finns karriärvägar och långsiktig finansiering så att vi kan forska i lugn och ro, säger Helene Andersson Svahn.

 


Ledamöter från många fält

Sveriges unga akademilänk till annan webbplats grundades i maj av Kungl. Vetenskapsakademien med stöd från Ragnar Söderbergs stiftelse. Ett antal forskare som disputerat för högst cirka tio år sedan hade bjudits in att söka.

Ungefär hundra kände sig kallade och 22 ledamöter valdes så småningom ut. Förutom excellenta vetenskapliga prestationer, har de visat ett starkt engagemang. Inriktningarna är vitt skiftande, från plasmafysik till filosofi. Helene Andersson Svahn ser bredden som en stor tillgång.

– Akademin är ett tvärvetenskapligt forum och en forskningspolitisk plattform för unga forskare inom alla ämnesområden, för att skapa dynamik i det forskningspolitiska samhället. Diskussioner över ämnesgränserna kan ge förnyelse och oväntade idéer, säger hon.

 


Ut efter fem år

I höst öppnar en ny ansökningsomgång som kommer att vara öppen för unga forskare inom alla vetenskapsområden. Även denna gång är kriterierna vetenskaplig excellens och engagemang. Den som söker måste ha tid och intresse att engagera sig. 
 
– Vi kommer att ta in sex nya ledamöter nu. Successivt ska vi utökas så att vi blir maximalt 40 stycken. De 22 första ledamöterna är mellan 35 och 45 år, medelåldern är 39 år.

I vilken takt akademin ska utökas ytterligare är inte bestämt. Klart är däremot att efter fem år puttas man ut.

Internationell trend

Bildandet av den unga akademin följer en internationell trend. Unga akademier har startat på flera håll i världen, bland annat i Tyskland och Nederländerna. Under våren 2010 startades en global ung akademi. Helene Andersson Svahn är ledamot också där.

– Den ska bland annat hjälpa nationella unga akademier att bildas och ge forskare i länder som inte är så utvecklade tillgång till labb och instrument, berättar hon.

I Sverige har det inte bildats någon vetenskaplig akademi sedan 1739.
– Det var Kungliga Vetenskapsakademien som bildades då, av bland andra Carl Linneus som då var 30 år, säger Helene Andersson Svahn.

Namn: Helene Andersson Svahn.
Yrke: Professor i nanobioteknik vid KTH.
Ålder: 37 år.
Bor: I Sollentuna.
Familj: Man och två barn, 1,5 och 4 år gamla.
Intressen: Familjen, sommarhuset, att sporta och läsa.

Fotnot: Läs även debattinläggetöppnas i nytt fönster från Helene Andersson Svahn och Christian Broberger i detta nummer av Tentakel.

Siv Engelmark

Datum: 2011-11-07
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.