Vetenskapsrådet
"Det gåtfulla är det mest upphöjda vi kan hoppas få erfara. Det är källan till all sann konst och vetenskap."
- Albert Einstein
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
November 2011 Nr 3

De stödjer internationell forskning i geovetenskap

Lundaprofessorn Vivi Vajda är ordförande för IGCP och ledare för ett av fem teman i Unesco-programmet IGCP, International Geoscience Programme.

Det internationella geovetenskapliga forskningsprogrammet IGCP ger stöd till flera tusen forskare från drygt 150 länder. Deltagandet från de nordiska länderna är dock relativt lågt.
– Vi skulle vilja uppmuntra gemensamma projekt som omfattar flera nordiska länder. Programmet ger en tvärvetenskaplig plattform för samarbete, att utbyta kunskap och metoder på geologiska problem av global betydelse. Men IGCP har inte fått riktigt samma genomslag i Sverige som i till exempel Tyskland eller Kina, säger Vivi Vajda, som är professor i berggrundgeologi vid Lunds universitet och ordförande för ICGP.

IGCP står för "International Geoscience Programme" och är ett av FN-organet Unescos fem vetenskapliga program. Det får stöd av svenska Sida och även av enskilda länder som Kina och USA.

– Vi har till skillnad från de nationella forskningsråden lite pengar att dela ut till forskare som vill delta i projekt, men vi tycker att IGCP-stämpeln ger ett mervärde, säger Vivi Vajda.

Små stöd

Till dags dato har IGCP under de 40 år programmet funnits gett bidrag till internationella forskningsteam som totalt arbetat med ca 400 olika projekt. Totalt rör det sig om fyra miljoner kronor fördelat på ett antal projekt som får stöd under fem år. För ett enskilt projekt handlar det inte om mer än cirka 100 000 kronor.

Ansökningarna granskas vetenskapligt. Projekten drivs inom fem olika teman, hydrogeologi, klimat-evolution, jordens inre, mineralresurser samt ett tema med syftet att mildra risker av jordbävningar, jordskred och vulkanutbrott.

– Det är stora projekt med många internationella forskare vilket främjar kunskapsöverföring mellan fattigare och rikare länder. De ger ofta direkta resultat och många publikationer och har deltagare från länder som annars ofta inte är med i forskningsprojekt, som Afrika och Sydamerika.

Nordiskt nätverk

Vivi Vajda funderar nu på att skapa ett nordiskt nätverk med och för geovetare, för att snabbare och enklare kunna sprida information om olika IGCP-projekt. De kan ge forskare såväl en internationell plattform som möjlighet till utbyte av geologiskt material, säger hon.

– Det finns redan nationella kommittéer inrättade av IGCP, och dessa kan användas för att tillhandahålla de verktyg som krävs för ett sådant nätverk.

 
Fotnot: Läs mer om den svenska IGCP-kommitténlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Ordförande för kommittén är Kaj Lax, Sveriges geologiska undersökning.

Siv Engelmark

Datum: 2011-11-07
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.