Vetenskapsrådet
"Det gåtfulla är det mest upphöjda vi kan hoppas få erfara. Det är källan till all sann konst och vetenskap."
- Albert Einstein
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
November 2011 Nr 3

Vad har varit det bästa med Tentakel?

Tentakel ska läggas ner, liksom övriga tidningar som ges ut av Vetenskapsrådet. De ska ersättas av en webbtidning som är gemensam för alla ämnesråd. Tentakel undrar vad läsarna har uppskattat mest.
– Tråkigt att Tentakel ska läggas ner. Jag har uppskattat Tentakel framförallt som ett forum för debatt om forskningsfinansiering och forskningspolitik. Politiker lyssnar i för liten utsträckning på forskarsamhället då man väljer hur forskningspengar ska spenderas och jag hoppas att den nya webbtidningen kommer ge utrymme åt forskarnas åsikter.
Thomas Helleday - Professor, Stockholms universitet och University of Oxford
– Jag har upplevt Tentakel som en unik kanal för forskarrelevanta nyheter och ett unikt forum för forskarrelevant debatt. Där andra medier skriver om forskare och forskning på ett allmänt sätt, har Tentakel ofta lyckats skriva för forskare. Sådana kanaler saknas. I vanliga media görs forskarens uttalande oftast på medias villkor eller i PR-syfte. I verkligheten dras vi med omfattande inomforskliga utmaningar som sällan diskuteras. Tentakel bidrog till en sådan diskussion och borde kanske gjort det ännu mer.
Johan Åkerman - Professor, Göteborgs universitet
– Tentakel har tagit upp och belyst aktuell forskningspolitik och problematik. Möjligheten att kommentera har ofta lett till en livlig debatt. Tentakel har tjänat som ett viktigt trilateralt diskussionsforum mellan finansiären Vetenskapsrådet och kanske framför allt mellan dess forskare. Jag har sett fram emot nya nummer. Jag tror att synpunkter som kommit upp från olika forskare i detta forum kan haft betydelse för den finansiella strategin hos VR och jag tycker det är synd att lägga ner Tentakeln, då den fungerat bra och fyller en viktig funktion. Bättre hade varit att låta andra finansiärer, såsom Formas eller KVA komma till tals i samma forum i breda frågor – utan att fokuset på nyfikenhetsbaserad forskning försvinner från agendan.
Helen Nilsson Sköld - Forskarassistent, Göteborgs universitet
– Som gammal huvudsekreterare för naturvetenskap och teknikvetenskap har det varit roligt att genom Tentakel kunna följa med utvecklingen inom området.
Kåre Bremer - Rektor, Stockholms universitet
– Mycket har varit bra och det allra bästa enligt min mening debattartiklarna, där en mängd olika röster från forskarsamfundet fått komma till tals. Även om flertalet debattörer varit etablerade seniora forskare har även doktorander och postdoktorer ibland kastat sig in i debatten med intressanta inlägg. 
Tentakel har därmed fungerat lite som ett NT-forskarnas Newsmill där även oetablerade debattörer kommer till tals. Förhoppningsvis spinner man vidare på detta i den nya gemensamma webbtidningen som skall spänna över Vetenskapsrådets alla ämnesråd. Tentakel har även varit en värdefull informationskälla om vad som händer inom svensk natur- och teknikvetenskaplig forskning i andra områden än mitt eget, och för information om olika infrastruktursatsningar. Sannolikt har Tentakel fungerat lite som en förenande länk.
Henrik Ottosson - Docent, Uppsala universitet
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.