Vetenskapsrådet
"I vetenskapen tillfaller äran den som övertygar världen, inte den som först kom på idén."
- William Osler
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Maj 2011 Nr 2

Vetenskapsrådet startar ny webbtidning

Våren 2012 lanserar Vetenskapsrådet en ny webbtidning som ska bevaka hela det vetenskapliga fältet och ha fokus på forskningens villkor och forskningspolitiska frågor. Satsningen på webbtidningen innebär samtidigt att de tre tidningar som Vetenskapsrådet ger ut i dag – Tvärsnitt, Tentakel och Forskning & Medicin – läggs ner.
Ett syfte med tidningen är att stimulera till dialog och debatt. Vetenskapsrådet har identifierat att det saknas ett forum för dialog och debatt om forskningsfrågor i Sverige.
Att de nuvarande tidningarna läggs ned är en konsekvens av att denna nya webbtidning skapas.
De sista numren av nuvarande tidningar ges ut hösten 2011.

Vilken typ av frågor kommer att tas upp i den nya tidningen?
–  Vi är inte riktigt klara med inriktningen på innehåll än, men vad vi vet är att tidningen kommer att ta upp alla vetenskapsområden och ge möjlighet till dialog om forskningens villkor och forskningspolitiska frågor, säger Ragnhild Romanus, projektledare för den nya webbtidningen.

Första numret kommer ut i mars eller april 2012.

Kristina Sundbaum

Datum: 2011-06-30
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.