Vetenskapsrådet
"I vetenskapen tillfaller äran den som övertygar världen, inte den som först kom på idén."
- William Osler
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Maj 2011 Nr 2

Fler ansökningar i år

Närmare 2000 ansökningar inom natur- och teknikvetenskap har kommit in till Vetenskapsrådet i årets stora ansökningsomgång. Det är fler än i fjol. Knappt 700 har sökt det nya bidraget för yngre forskare.
Den nya bidragsformen kan sökas av den forskare som disputerat för högst sju år sedan. Bidraget har delvis ersatt forskarassistentanställningar, som kunde sökas upp till fem år efter disputation och som fick närmare 300 sökande i fjol.

– Ökningen totalt sett är med säkerhet kopplad till det nya projektbidraget för yngre forskare. Det är uppenbart att denna bidragsform är attraktiv och att många ser detta som en möjlighet att etablera sig som forskare. Vår förhoppning är att vi tidigt skall kunna identifiera lovande personer som genom detta bidrag ges den möjligheten. Söktrycket blev lite större än vad vi räknat med, det är ju mer än en fördubbling av antalet som förut sökte forskarassistentanställning så konkurrensen om bidraget kommer att bli hård, säger Sven Stafström, huvudsekreterare i ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap.

Bidrag för längre period

Det är något färre som har sökt projektbidrag i år än förra året, drygt 1200 i år jämfört med knappt 1400 i fjol. Bidragen som tidigare normalt beviljades för tre år ges från och med 2011 för mer varierande tider och andelen som får fyraåriga bidrag kommer att öka.

– Vetenskapsrådets styrelse har tydligt uttalat att både bidragens storlek och bidragstiden ska öka, detta för att de mest kvalificerade forskarna, däribland de som får bidrag från oss, ska kunna reducera sin arbetsinsats för att söka medel till sin forskning. Bidragstidens längd kommer gradvis att övergå till fyra år som norm. Detta sker dock över några år för att inte binda upp alltför stor andel av vår anslagspost i redan beviljade bidrag. Sett över en längre tidsperiod påverkar denna ändring dock inte antalet forskare som får bidrag från oss.

Något större bidrag

Medelbidraget för vanliga projekt kommer att öka något till strax över 800 000 kronor. Projektbidraget för unga forskare kommer förmodligen i genomsnitt att vara lite högre än så, eftersom dessa bidrag i större utsträckning ska innehålla medel till lön för den sökande.
 
– Medelbidraget för unga forskare kommer förmodligen att hamna någonstans mellan 800 000 och de 1,3 miljoner kronor som bidraget till forskarassistenter låg på, säger Sven Stafström.

Ansökningarna ska nu granskas i någon av de 19 beredningsgrupperna. Beslut om vilka som får stöd fattas i slutet av oktober. De ska dela på cirka 370 miljoner kronor för 2012. 

Siv Engelmark

Datum: 2011-04-29
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.