Vetenskapsrådet
"I vetenskapen tillfaller äran den som övertygar världen, inte den som först kom på idén."
- William Osler
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Maj 2011 Nr 2

Gör så här, EU!

AMW

Annette Moth Wiklund. (Foto: Vetenskaprådet)

Fortsätt att stödja forskning där enda kriteriet för att få stöd är excellens. Skapa mekanismer så att grundforskningen kan utvecklas mot tillämpningar. Det är ett par av synpunkterna Vetenskapsrådet lämnar på EU- kommissionens förslag om framtidens forskningsfinansiering.
"From Challenges to Opportunities: Towards a Common Strategic Framework for EU Research and Innovation funding". Det är namnet på kommissionens så kallade grönbok med förslag om hur den europeiska unionens forskningssatsningar ska utformas efter att det nuvarande sjunde ramprogrammet för forskning och innovation löper ut 2013.

– Den stora skillnaden mot tidigare är att det nu är ett mycket tydligare fokus på innovation, säger Annette Moth Wiklund, som är chef för internationella frågor vid Vetenskapsrådet.

Ett förslag är att inom det nya ramverket utöver nuvarande ramprogram för forskning och utveckling också samla ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation (CIP) samt Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT). De senare två har som tydligt mål att främja innovationer.

– Vi tycker förslaget är bra, men påpekar att sammanförandet inte bara får bli kosmetisk och att det måste finnas mekanismer som kopplar ihop grundforskning med innovation.

Föreslår nytt stöd

Vetenskapsrådet föreslår därför ett särskilt stöd för grundforskningsprojekt med stor innovationspotential, som ska kunna användas för att utveckla forskningen mot tillämpningar. I sitt svar lyfter man också fram vikten av att fortsätta med ordentliga satsningar på nyfikenhetsstyrd forskning, liksom på forskningsinfrastruktur.

– Det europeiska forskningsrådet ERC måste få fortsätta som nu, med stöd till forskare inom alla områden med excellens som det enda urvalskriteriet. Vi vill inte att man naggar i kanten på de pengar som satsas där, säger Annette Moth Wiklund.

Grönboken bygger bland annat på synpunkter som medlemsstater men även Vetenskapsrådet och andra europeiska forsknings- och innovationsmyndigheter lämnat tidigare. Nu tar kommissionen in nya synpunkter för att senare lägga fram en mer utarbetad handlingsplan och konkreta lagförslag.  

Siv Engelmark

Datum: 2011-04-29
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.