Vetenskapsrådet
"Upptäckter är resultatet av planmässigt famlande."
- Karl Friedrich Gauss
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Februari 2011 Nr 1
Rolf Annerberg from Formas, Erland Hjelmqvist från FAS, Charlotte Brogren från Vinnova och Pär Omling från Vetenskapsrådet begrundar sin historia. (Foto: Jonas Förare)

Rolf Annerberg from Formas, Erland Hjelmqvist från FAS, Charlotte Brogren från Vinnova och Pär Omling från Vetenskapsrådet begrundar sin historia. (Foto: Jonas Förare)

Snack om forskningsrådens tio år

Peter Honeth och Göran Sandberg tycker att svensk forskning kan bli bättre. (Foto: Jonas Förare)

Peter Honeth och Göran Sandberg tycker att svensk forskning kan bli bättre. (Foto: Jonas Förare)

Krstina Höök forskar om den lekande människan. (Foto: Jonas Förare)

Krstina Höök forskar om den lekande människan. (Foto: Jonas Förare)

Det har gått tio år sedan Vetenskapsrådet, FAS, Formas och Vinnova bildades. För att uppmärksamma detta hölls i januari en konferens med dels tillbakablickar, dels framtidsdiskussion om vad som krävs för att svensk forskning ska kunna öka sin konkurrenskraft i förhållande till omvärlden.
Statssekreterare Peter Honeth, Utbildningsdepartementet, var en av talarna och gav en vink om vad den forskningsproposition som läggs nästa år bland annat kommer att sikta på.

– Svensk forskning är ganska bra, sa Peter Honeth, men det räcker inte med ganska. Svensk forskning ska hålla hög kvalitet, idag håller vi på att bli förbisprungna av flera andra länder. Det måste finnas en fri nyfikenhetsstyrd forskning som vågar ta risker. För det krävs satsningar i långsiktiga projekt.  

"Tappat i konkurrenskraft"

Mest kritisk mot nuvarande system var Göran Sandberg, verkställande ledamot i Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och tidigare rektor vid Umeå universitet.
– Svensk forskning har tappat i konkurrenskraft, allra mest medicinsk forskning. Andra länder har satsat mer och utvecklingen går i rasande fart. Så har till exempel Singapore kommit ikapp Sverige på tio år. Asien satsar på nya teknologier som nanoteknologi, och producerar efter fem år lika många artiklar på det området som USA gör.

Enligt Göran Sandberg håller trots allt svensk forskning en jämförelsevis hög kvalitet och svenska universitet gör bra ifrån sig trots att vi inte har några elituniversitet. Men det krävs mycket mer allt eftersom konkurrensen hårdnar.

Överens om många punkter

Deltagarna i den panel som bjudits in var överens om många punkter. Det gällde bland annat satsning på unga forskare, tydliga karriärvägar och att ha ett långsiktigt perspektiv. Viktigt är också att kunna rekrytera excellenta forskare utifrån, öka rörligheten mellan akademin och industrin och att stödja infrastruktur. Pam Fredman, rektor vid Göteborgs universitet framhöll dock att det finns en risk i att "alla gör samma sak" – att alla följer trenden och till exempel satsar på samma forskargrupper. Det är viktigt att se till helheten så inte likriktningen tar över.

Under konferensen bjöds också på glimtar från vitt skilda forskningsområden med projekt finansierade av forskningsråden.

Under mottot "tillämpningsinspirerad grundforskning" gav Lars Hultman, Linköpings universitet, spännande exempel på materialforskning som bedrivs vid hans enhet. Forskningen är tvärvetenskaplig med både nationella och internationella industrisamarbeten. Tiden från upptäckt till tillämpning är kort, ofta bara några år. Lars Hultman och hans forskargrupp har bland annat utvecklat världens starkaste ytskikt. För närvarande byggs ett elektronmikroskop med ultrahög upplösning, det första i sitt slag i Europa.

Studerar hur mobil teknik används

Modern teknik kan användas i många sammanhang. Det gav Kristina Höök, Stockholms universitet, exempel på med sina studier av användare av mobil teknik och som intresserat företag som Nokia och Ericsson. Forskningen kan beskrivas som studier av "homo ludens", den lekande människan.

Konferensen avslutades med att Mille Millnert, tillträdande ny GD för Vetenskapsrådet efter Pär Omling, sammanfattade sina visioner: ett starkt forskningssamhälle, att pengarna går till de bästa forskarna och ett system där alla drar åt samma håll.


Fotnot: Läs hela referatet från konferensenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, eller se det i efterhand på webb-tvlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där du också kan ta del av forskarnas egna presentationer.

Fotnot 2: Läs också intervjun med Lars Börjesson, VR – från skock till flock.

Ann-Marie Dock

Datum: 2011-02-22
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.