Vetenskapsrådet
"Det vi vill ha är kunskap, men det vi får kallas information. "
- Peter Gärdenfors
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
December 2010 Nr 5

Projektet projektbidrag

Huvudsekreterare Sven Stafström. (Foto: Vetenskapsrådet)

Sett från ett internt perspektiv är beredningen av den stora projektbidragsutlysningen i sig ett bra exempel på ett projekt, beredningen har tydliga mål, genomförs med vissa givna resurser och med specifika tidsramar. Vi startar redan i december med att ämnesrådet beslutat om vilka bidragsformer som skall utlysas, vi bestämmer budget, formulerar utlysningstexter, och publicerar dessa i februari. Allt arbete som ni som sökande lägger ner på att skriva ansökningar ingår inte i projektet men är förstås nog så viktigt. Sedan tar utvärderingsprocessen vid, besluten fattas i slutet av oktober och en sista avstämning görs innan projektet avslutas.

Mer pengar till högkvalitativ forskning

Årets beslut har lett till större bidrag, men samtidigt förstås en lägre beviljandegrad. Svensk grundforskning inom naturvetenskap och teknikvetenskap har en imponerande bredd och excellens, och det är naturligtvis smärtsamt att inte ens kunna finansiera alla ansökningar som getts betyget "utmärkt". Det finns alldeles tydligt en potential att utöka kvantiteten och bredden på forskningen men samtidigt behålla en mycket hög kvalitet. Jag har uppfattat det så att det råder en samsyn inom ämnesråd och inom Vetenskapsrådets styrelse kring denna slutsats, förhoppningsvis kan detta leda till att mer utmärkt forskning i framtiden kan finansieras inom ramen för projektbidragsformen.

När vi kommer till februari och utlysningen 2011 kommer en del förändringar att märkas, framförallt för unga forskare, det vill säga de som disputerat 2004 eller senare. Vi inför en ny bidragsform, projektbidrag unga forskare, för att hantera den nya situationen där anställning som forskarassistent och rådsforskare utgått. Jag kan tänka mig att det redan nu finns mycket frågor kring utlysningen, men här måste jag be alla om tålamod och vänta tills utlysningen publiceras på vr.se eftersom vi fortfarande är i full gång med att formulera villkoren och inte har alla detaljer färdiga ännu. Vi tar också bort några mindre bidragsformer, som i sig har haft en viktig funktion att fylla i bidragssystemet, men som pga sin utformning har varit mycket resurskrävande.

Excellent arbete

Eftersom årets beredningsprocess nu är avslutad vill jag rikta ett stort tack till alla som varit inblandade i detta projekt, såväl interna som externa. Ni har gjort ett excellent arbete! Jag vill också önska alla läsare av Tentakel en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Sven Stafström
Huvudsekreterare i ämnesrådet för naturvetenskap och teknik

Datum: 2010-12-16
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.