Vetenskapsrådet
"Det vi vill ha är kunskap, men det vi får kallas information. "
- Peter Gärdenfors
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
December 2010 Nr 5

Statistiken visar att det är svårt att få projektbidrag från Vetenskapsrådet de första fem åren efter disputationen. Klicka på bilden för en större version. (Grafik: Tomas Andersson)

Ny bidragsform för unga forskare

Nästa år satsar Vetenskapsrådet på en ny bidragsform, "Projektbidrag unga forskare", i stället för anställning av forskarassistenter och rådsforskare.
Från och med 2011 gäller nya anställningsregler inom högskolan, vilket bland annat innebär att forskningsråden inte längre kan anställa forskarassistenter och forskare. Samtidigt har Vetenskapsrådet i uppdrag från regeringen att stödja unga forskare och verka för förnyelse av forskningen.

Därför har Vetenskapsrådet beslutat att från och med 2011 istället stödja forskare i början av sin karriär (utöver postdoktorsstödet) genom projektstöd. För att garantera att stödet till de unga forskarna blir minst lika stort som tidigare ska åtminstone 1/3 av det årliga totalbeloppet för projektstöd och postdoktorsstöd, inom respektive ämnesråd och kommitté, fördelas till unga forskare. Som unga räknas forskare som disputerat för högst sju år sedan. (För 2011 års ansökningar ska man alltså ha tagit sin doktorsexamen 2004 eller senare för att räknas som ung, med sedvanlig hänsyn tagen till föräldraledighet med mera.)

Svårt för unga forskare

Statistik från tidigare år visar att det är svårt att få projektbidrag som ung forskare inom naturvetenskap och teknikvetenskap eftersom man konkurrerar på samma villkor som de mer seniora. 2008 var den genomsnittliga karriäråldern cirka 15 år (se figuren ovan).
Vetenskapsrådets beslut i höstas att höja det årliga medelbeloppet till 800 000 kronor för projektbidrag, leder automatiskt till färre bidrag, vilket i sin tur ytterligare drabbar de yngre forskarna.

När Vetenskapsrådets nu ser över sina bidragsformer har man därför identifierat karriäråldersgruppen 0-7 år efter doktorsexamen som extra viktig – samma karriäråldersgrupp som det europeiska forskningsrådet ERC vänder sig till med sina Starting Grants. (Postdoktorsstödet – som finns kvar i samma form som under 2010 – gäller bara dem som disputerat för högst tre år sedan.)

– Det är viktigt att värna stödet till unga forskare för att garantera återväxten inom svensk grundforskning. Det är också glädjande att se att det är en betydligt större andel kvinnor bland de unga forskarna än bland de äldre, säger Sven Stafström. Vi hoppas därför att den nya bidragsformen även kommer att bidra till en ökad jämställdhet.

Översyn av ansökningssystemet

Den nya bidragsformen för unga forskare är ett led i Vetenskapsrådet översyn av ansökningssystem och beredningsprocess.
 
– Vår strävan är att ta fram ett bidragssystem som leder till högsta möjliga forskningskvalité och som samtidigt harmoniserar med lärosätenas anställningsformer, säger Sven Stafström. Grundtanken är att det är forskarnas idéer, inte bidragets form, som ska vara styrande.

Hanteringen ska också bli effektivare så att både de forskare som söker medel och de som bedömer sparar tid. Detta sker parallellt med byte till en ny teknisk plattform för ansökningsförfarandet, med beräknad lansering om cirka två år.

Den nya bidragsformen "Projektbidrag unga forskare" kommer att användas inom naturvetenskap och teknikvetenskap samt inom medicin och hälsa. (Inom övriga ämnesråd och kommittéer på Vetenskapsrådet konkurrerar unga forskare om de vanliga projektbidragen eftersom de tidigare år hävdat sig väl där.)

Från 2011 blir projektbidragenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster mer flexibla och omfattar alla slags projektrelaterade kostnader, bland annat för utlandsvistelse och lön till den sökande. Bidragstiden kan vara maximalt fem år – idag är den i regel treårig. För "Projektbidrag unga forskare" vill ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap att den normala bidragslängden skall vara fyra år.
 

Fotnot: Mer information om stödet till unga forskare, och andra nyheter kring Vetenskapsrådets bidragsformer kommer i utlysningarna som släpps på www.vr.se i februari 2011.

Fotnot: Läs artikeln Vetenskapsrådet anställer inga fler forskarelänk till annan webbplats i förra numret av Tentakel.

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.