Vetenskapsrådet
"Det vi vill ha är kunskap, men det vi får kallas information. "
- Peter Gärdenfors
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
December 2010 Nr 5

<span class="bldtextfoto">Foto: </span>

Svante Björck söker flow.

"Man behöver inte vara nörd för att fascineras"

RÅDSPROFILEN
Vem är det egentligen som tar beslut om vilka som ska får forskningsmedel från Vetenskapsrådet?
I Tentakels serie Rådsprofilen, får du träffa alla nio ledamöter i ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap.
Möt Svante Björck.
Vad betyder det för dig att sitta (som ordförande) i ämnesrådet
– Först och främst känner jag mig hedrad av det ansvar jag fått från mina kolleger, både som ledamot och ordförande. Att vara ledamot av ämnesrådet innebär ju att man som forskare kan påverka grundforskningens villkor, det vill säga försöka stärka den nyfikenhetsstyrda forskningen. I praktiken innebär det att man till exempel finner nya spännande forskningsfält att satsa på samtidigt som det måste finnas en kontinuitet för att undvika att förlora grundläggande kunskaper och hög kompetens. Med tanke på hur dynamiskt forskningen utvecklas är detta en svår balans, men arbetet inom NT måste gå ut på att säkra den bästa aktuella svenska grundforskningen samtidigt som nya rön måste bejakas, men dock inte utan kritisk granskning.

Jag menar också att vi måste försöka finna optimala vägar för tvär/mångvetenskaplighet i finansierings- och beredningssystemet nu när gränser mellan många ämnesområden suddas ut.
 
Fördelen med att vara ordförande är väl egentligen bara att jag har möjlighet att "leda" mötena på ett sätt som tilltalar mig: otvunget och informellt med bra diskussioner, "högt i taket" och med möjlighet att kunna driva fram brådskande beslut/önskemål. Ibland kan det faktiskt också vara bra att vara ordförande för att kunna avsluta "oändliga" diskussioner.     
 
Vilken tycker du är den viktigaste forskningspolitiska frågan?
– Förutom en generell ökning av medel till grundforskning så är en mycket viktig fråga idag hur vi bäst ser till att unga forskare kan få sin forskning finansierad. En stor kader unga forskare är på väg upp genom systemet, men hur kan vi behålla dem utan att förlora alltför mycket medel till de redan etablerade? Viktigt är också att sprida budskapet om tjusningen med att bedriva forskning. Man behöver inte vara nörd för att fascineras: naturens mysterier är i sig själva tillräckligt fascinerande.
   
Vad brinner du för?
– Att känna ett engagemang i det jag gör, så när det gäller forskning: Att försöka lösa ett definierat vetenskapligt problem eller finna nya samband, ofta i samarbete med kolleger/doktorander, och få uppleva det som Georg Klein beskrev som "flow", där omvärld och tid upphör att existera och den vetenskapliga frågeställningen är det enda som är viktigt! Jag kan uppleva detta både i samband med fältarbete, i laboratoriet eller framför datorn. Jag brinner därför också för att andra, till exempel doktorander och studenter, skall få uppleva så mycket som möjligt av detta "flow". Även om detta låter nördigt så tror jag att vi människor är funtade till att vara mycket fokuserade i vissa situationer. Med andra ord; de flesta har nog någon gång upplevt "flow" i olika typer av sammanhang och vill nog uppleva det igen.

Vad arbetar du själv med?
– Jag arbetar med klimat- och miljöhistoria under de senaste 130 000 åren, speciellt klimat- och havsnivåförändringar samt Östersjöns utveckling. Bland annat försöker jag analysera hur klimatet har varierat på de båda halvkloten – längs Atlanten från Grönland till Antarktis via flera atlantiska öar – från senaste istidsmaximum fram till idag för att förstå de storskaliga processerna och klimatkopplingarna mellan norr och söder. En viktig fråga är vad som styr västvindbältenas styrka och latitudinella utbredning och hur detta i sin tur styr (den globala) klimatutvecklingen. Detta är ett mycket aktuellt internationellt forskningsämne, speciellt variationerna i det sydliga västvindbältet.

Vad vet dina kollegor inte om dig?
– Ja, det kan man fråga sig eftersom jag är ganska öppen om mig själv men jag tror inte att så många känner till att jag är lite "blyg" och tillbakadragen i större diskussionsgrupper, till skillnad från mitt agerande i mindre grupper. Jag försöker undvika att upprepa mig, vilket kan hämma mig i diskussioner. Jag har ett stort behov av att vara rationell, både i handling och i tanke, vilket kanske inte alltid är så uppenbart. Mitt behov av integritet yttrar sig också genom att jag ofta vill vara för mig själv, vilket kanske inte är så tydligt.

 
Namn: Svante Björck.
Ålder: 62 år.
Yrke: Professor i kvartärgeologi vid Lunds universitet.
Bostad: Gatuhus i gamla Lund och lägenhet på Östermalm.
Familj: Fru/särbo med två döttrar, ett barnbarn, två bröder med familjer. 
Intressen: Läsning, film, svampplockning, matlagning, fotboll, segling, exotiska platser och kulturer, och sist men inte minst människor.

Fotnot: Se alla Rådsprofiler:
Pernilla Wittung-Stafshedelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Anders Rantzerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Olle Häggströmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ellen Moonsöppnas i nytt fönster
Olle Eriksson
Susanne Åkessonöppnas i nytt fönster
Bengt Andersson
Elisabeth Rachlew

Eva Barkeman

Datum: 2010-12-16
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.