Vetenskapsrådet
"Det vi vill ha är kunskap, men det vi får kallas information. "
- Peter Gärdenfors
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
December 2010 Nr 5

Erik skapar snabbare kommunikation

Erik G. Larsson. (Foto: Linköpings universitet)

Erik G. Larsson, professor vid Linköpings universitet, får 12,8 miljoner kronor till ett forskningsprojekt som kan ge snabbare trådlös kommunikation. Stödet ingår i regeringens strategiska satsning på informations- och kommunikationsteknologi.
– Projektet görs i samarbete med forskare vid KTH och Lunds universitet och handlar om utmaningar och möjligheter med att använda mycket stora så kallade array-antenner i trådlösa kommunikationssystem, berättar Erik G Larsson.
 
Array-antenner är sammansatta av flera små antenner. Idag används grupper av två till fyra antenner för att trådlöst skicka kommunikation via radiovågor. I det aktuella projektet vill forskarna använda upp till hundratals mindre antenner.
 
– Ju fler antenner, desto fler signaler kan skickas parallellt. Det finns också fler vägar för signalen att gå vilket gör kommunikationen tillförlitlig. Är en väg stängd, kan signalen ta en annan väg.
 

Tio gånger snabbare system

Forskarnas vision är att med hjälp av gruppantenner bygga trådlösa kommunikationssystem som för över data en storleksordning snabbare än idag, och som dessutom är mer tillförlitliga och drar en betydligt mindre energi än dagens system.

– Vi ska använda avancerad matematisk analys och beräkningar för att se vad som är möjligt. Arbetet kommer primärt att bestå i teoretisk analys, datorsimuleringar och analys av mätdata.
 
Det handlar bland annat om att beräkna gränser för hur mycket systemen kan skalas upp, hur mycket data som kan transporteras och att göra virtuella försök, simuleringar, med antennsystem.
 

Strategiskt viktigt för svensk industri

Området är centralt för den svenska telekomindustrin och viktigt även till exempel för polisens kommunikation, för militärt bruk, sensornätverk för processindustrin med mera.

Forskarna får nu ett strategiskt projektbidrag på 12,8 miljoner kronor över fyra år. Det delas ut inom områdena energi samt informations- och kommunikationsteknik och ingår i regeringens satsning på strategiska områden.
 
– Stödet är naturligtvis mycket positivt och bidrar till att vi kan satsa ännu mer fokuserat på att lösa ett mycket lovande och spännande forskningsproblem. De nya resurserna ska primärt användas till nya tjänster, doktorander och postdoktorer, säger Erik G. Larsson.

 
Namn: Erik G. Larsson.
Yrke: Professor i Kommunikationssystem.
Ålder: 36 år.
Familj: Fru och en dotter.
Bor: Linköping.
Intressen: Många. Just nu prioriteras jobb, familj och hus.

Fotnot: Läs även artikeln Var fjärde fick forskningsmedel i det här numret av Tentakel.

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.