Vetenskapsrådet
"Det vi vill ha är kunskap, men det vi får kallas information. "
- Peter Gärdenfors
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
December 2010 Nr 5

20 unga svenskar får pengar från ERC

ERC delar ut Starting Grants för tredje året i rad. 20 av 427 forskare är verksamma i Sverige.

För tredje året har europeiska forskningsrådet ERC nu delat ut forskningsmedel i form av startbidrag (Starting Grants) till unga toppforskare. Sammanlagt fördelas cirka 580 miljoner Euro.
20 av de 427 lyckliga forskarna är verksamma i Sverige.
Utlysningen av startbidrag vänder sig till forskare som är i början av sin karriär och vill etablera sig som forskningsledare i Europa. Bidragsmottagarnas genomsnittsålder i år är 36 år och 26,5 procent är kvinnor. Totalt kom det in 2 873 ansökningar till Starting Grants 2010.

Beviljandegraden blev relativt hög i denna utlysning, cirka 15 procent jämfört med 3 procent i den första utlysningen och 10 procent i den andra.  

Ytterligare medel kommer

Än så länge har cirka 580 miljoner euro fördelats på 427 forskare, varav 20 är verksamma i Sverige eller vill bedriva sin forskning vid en svensk institution. Ytterligare medel förväntas bli tillgängliga inom kort och ERC beräknar kunna finansiera 13 ansökningar utöver de som redan beviljats. Detta kan även påverka antalet svenska bidragsmottagare.

Av de svenska forskare som fåt ERC Starting Grant i år, har i stort sett alla även haft medel från Vetenskapsrådet, vilket visar på att bedömingsprocesserna i Sverige och Bryssel ger likvärdigt utfall.

Fem forskare har fått ERC-medel vid svenska institutioner inom PE (Physical Engineering), elva inom LE (Life Science) och fyra inom Social sciences and Humanities (SH)

Fotnot: För mer information se ERC:s hemsidalänk till annan webbplats
 

Physical Engineering

   
Mate Erdelyi Göteborgs universitet Postdoktor och forskarassistent från VR
Jens Fransson Kungliga Tekniska Högskolan Projektbidrag från VR
Berk Hess Stockholms universitet  
Anders Mikkelsen Lunds universitet Projektbidrag från VR
Johanna Rosén Linköpings universitet Projektbidrag från VR
     

Life Science

   
Christian Broberger Karolinska institutet Forskarassistent och medeldyr vetenskaplig utrustning från VR
David Engblom Linköpings universitet Forskarassistent och rådsforskare från VR
Markus Grebe Umeå universitet Projektbidrag från VR
Maria Falkenberg Gustafsson Göteborgs universitet Forskarassistent och projektbidrag från VR
Jörgen Johansson Umeå universitet Forskarassistent och projektbidrag från VR
Luca Jovine Karolinska institutet EMBO Young Investigator och projektbidrag från VR
Sten Linnarsson Karolinska institutet Forskarassistent från VR
Alexei Maklakov Uppsala universitet Forskarassistent från VR
Ramin Masoumi Lunds universitet Postdoktor, forskarassistent och medeldyr vetenskaplig utrustning från VR
Peter Nilsson Linköpings universitet Projektbidrag från VR
Kirsty Spalding Karolinska institutet Forskarassistent, projektbidrag och dyrbar vetenskaplig utrustning från VR
     

Social Sciences and Humanities

   
Patrik Aspers Stockholms universitet Projektbidrag från VR
Niclas Burenhult Lunds universitet Projektbidrag från VR
Ericka Johnson Göteborgs universitet Projektbidrag från VR
Jens Rydgren Stockholms universitet Forskarassistent och projektbidrag från VR

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.