Vetenskapsrådet
"Kunskapen är stolt över att den lärt så mycket. Visdomen är ödmjuk över att den inte vet mer."
- William Cowper
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Oktober 2010 Nr 4

De hann bli rådsforskare

I höst beslutar Vetenskapsrådet för sista gången om anställning av så kallade rådsforskare. Anställning av sju nya rådsforskare beslutades i september. Se listan i Tentakel.
Ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap tog den 20 september beslut om att anställa sju framstående unga forskare:
  • Analytisk kemi för en hållbar utveckling: Charlotta Turner, Lunds universitet.
  • Experimentella studier av dynamiska processer med atomer, molekyler och kluster: Raimund Feifel, Uppsala universitet
  • Ljusinducerad kontroll av molekylers och materials funktion: Joakim Andréasson, Chalmers tekniska högskola
  • Medicinsk teknik: Michael Malkoch, Kungliga tekniska högskolan
  • Optimering av antennsystem: Buon Kiong Lau, Lunds tekniska högskola
  • Parallella beräkningsmetoder och datorarkitekturer: Georgi Gaydadjiev, Delft University of Technology, Nederländerna
  • Polar oceanografi: Anna Wåhlin, Göteborgs universitet

Tjänsten innebär tre års heltidsfinansiering, med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år.
Syftet är att bidra till ökad rekrytering och förnyelse av forskning. Tjänsterna ska vara ett steg i karriären för självständiga, etablerade forskare på docentnivå som är i en aktiv forskningsfas.

I höst tas de sista anställningsbesluten

Tidigare har ett tiotal rådsforskartjänster utlysts årligen. Med propositionen "En akademi i tiden – ökad frihet för universitet och högskolorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster" är det slut med det.

Just nu har Vetenskapsrådet totalt cirka 60 rådsforskare inom naturvetenskap och teknikvetenskap. I höst tas beslut om ytterligare fyra anställningar. De blir alltså de sista rådforskaranställningar som Vetenskapsrådet beslutar om.

Fotnot: Läs även artiklarna Fler forskare bli tillsvidareanställda och Vetenskapsrådet anställer inga fler forskare, debattartikeln Ta inte bort forskarassistenttjänsterna! samt 5 röster.

Eva Barkeman

Datum: 2010-09-27
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.