Vetenskapsrådet
"Kunskapen är stolt över att den lärt så mycket. Visdomen är ödmjuk över att den inte vet mer."
- William Cowper
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Oktober 2010 Nr 4

Ny på jobbet

Huvudsekreterare Sven Stafström. (Foto: Vetenskapsrådet)

Att vara ny på jobbet, speciellt på en sådan viktig post som huvudsekreterarens, är alltid spännande. Förväntningarna är stora, både från mig själv och säkert också från alla som på något sätt har en relation till Vetenskapsrådets ämnesråd för naturvetenskap och teknikvetenskap (NT). Jag kan dock konstatera att vi befinner oss i ett mycket gott utgångsläge. Kompetensen och inställningen hos den personal jag mött här på Vetenskapsrådet är fantastisk och inger stor trygghet inför det kommande arbetet. Min företrädare Arne Johansson har också haft en stor del i detta och det arbete som gjorts för NT-området under de gångna sex åren. Arne har alla de egenskaper som behövs för ett lyckat ledarskap: engagemang, kunnande och en förmåga att lyssna till omgivningen. Tack Arne för din insats och lycka till i framtiden!

Karriärstege och bidragsformer

Vi är just nu mitt uppe i den viktigaste av våra uppgifter, arbetet med granskning och rangordning av bland annat forskarassistent-, rådsforskar-, och projektansökningar. Vi vet att de två förstnämnda bidragsformerna inte återkommer nästa år, vilket säkert är en källa till frågor – och kanske oro – bland de forskare i början av sina karriärer som dessa anställningar var avsedda för. Autonomipropositionen ger dock tydliga svar i detta fall, det är lärosätena som skall ha det fulla ansvaret för anställningar av forskare. I grunden är detta en mycket bra förändring och jag ser fram emot samarbetet med universiteten och högskolorna för att åstadkomma harmoni mellan karriärstegen och våra bidragsformer.
 
Att det finns brister i vårt system idag är dock tydligt (se till exempel Oleg Kochukhovs debattartikelöppnas i nytt fönster i förra numret av Tentakel) och det kommer att bli en utmaning för lärosätena att hantera anställningar så att de bästa forskarna kommer till sin rätt i urvalsprocessen. Vad gäller Vetenskapsrådets bidragsformer så pågår arbetet för fullt med att hitta ersättare till forskarassistent- och rådsforskaranställningarna. Vi har redan hunnit en bra bit på väg och jag hoppas att vi hittar en lösning som kommer att ses som en förbättring jämfört med dagens system.

Ämnesöversikter

Ett annat projekt som vi startat upp är arbetet med ämnesöversikter och forskningsstrategier, som också presenteras i detta nummer av Tentakel (som för övrigt 5-årsjubilerar). Jag vill så här på ledarplats passa på att tacka alla cirka 50 skribenter som nu är engagerade i arbetet att ta fram beskrivningar av de enskilda ämnena. Vi ser också fram emot de synpunkter som under januari kommer att inhämtas med hjälp av webbaserade diskussionsfora med mera. Det skall bli mycket spännande att ta del av översikterna och vara delaktig i det strategiarbete som kommer att göras under våren, bland annat baserat på detta underlag.

Sven Stafström
Huvudsekreterare i ämnesrådet för naturvetenskap och teknik

Datum: 2010-09-27
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.