Vetenskapsrådet
"Kunskapen är stolt över att den lärt så mycket. Visdomen är ödmjuk över att den inte vet mer."
- William Cowper
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Oktober 2010 Nr 4

Kommer lärosätena att anställa de bästa forskarna? (Foto: iStockPhoto)

Statistiken visar att det är svårt att få projektbidrag från Vetenskapsrådet de första fem åren efter disputationen. Klicka på bilden för en större version. (Grafik: Tomas Andersson)

Vetenskapsrådet anställer inga fler forskare

Kommer universiteten att välja de allra bästa forskarna när de ska anställa själva? (Foto: iStockPhoto)

Ewa Wäckelgård och Pär Omling.

Från och med årsskiftet får Vetenskapsrådet inte längre anställa framstående forskare, som forskarassistenter eller rådsforskare.
– Vi håller på att diskutera hur vi ska hitta andra sätt att stödja unga forskare, säger Pär Omling, generaldirektör på Vetenskapsrådet. 
Vetenskapsrådet vill aktivt satsa på unga forskare, eftersom man anser att forskning förnyas genom att nydisputerade forskare ges möjlighet att utveckla sina forskningsidéer. Men statistiken visar att de som får vanliga projektbidrag i den årliga stora ansökningsomgången har en genomsnittlig karriärålder på cirka 15 år (antalet år efter disputationen).

För att komplettera stödet till unga forskare har Vetenskapsrådet därför haft postdoktorer, forskarassistenter och så kallade rådsforskare. (Se i figuren här ovan hur de olika stödformerna faller in i forskarnas karriär.)

Propositionen "En akademi i tiden – ökad frihet för universitet och högskolorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster" innebär att hösten 2010 blir sista gången som Vetenskapsrådet beslutar om anställning av forskarassistenter och rådsforskare (från tidigare utlysning).
 

Ingen detaljstyrning

– Regeringen vill komma bort från detaljstyrningen i högskolan idag. Forskningsrådens anställningar har haft stor betydelse, inte minst ur kvalitetsaspekt, men eftersom rekryteringen av forskare är en viktig strategisk fråga för lärosätena måste de ta sitt arbetsgivaransvar, säger Katarina Bjelke från Utbildningsdepartementet.

Idag har Vetenskapsrådet cirka 150 forskarassistenter och cirka 60 så kallade rådsforskare inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Ungefär en fjärdedel av forskarassistenterna vid svenska lärosäten är finansierade av Vetenskapsrådet.

Ett erkännande

– Vetenskapsrådet har kanske inte så många forskare i systemet, men tjänsterna är ett erkännande för forskarna eftersom de väljs ut på vetenskapliga meriter i konkurrens, säger Ewa Wäckelgård, professor i fasta tillståndets fysik vid Uppsala universitet.
– En farhåga med att universiteten själva ska anställa är att det inte blir en opartisk prövning. Man anställer de forskare som redan finns på institutionen, men som kanske inte nödvändigtvis är de bästa,
– Men det är svårt att se konsekvenserna, det kan ju också innebära en möjlighet att universiteten själva anställer sina forskare.

Andra bidragsformer

På Vetenskapsrådet diskuteras just nu andra sätt att stödja forskare i början av sina karriärer.

– Vi måste snabbt komma till skott så vi blir klara inför stora utlysningen 2011, vi har ju kvar vår budget som kan användas till andra former av forskningsstöd, säger generaldirektör Pär Omling.
– Vetenskapsrådet har bara anställt de allra bästa forskarna, så därför är det viktigt att universiteten själva anställer duktiga forskare som vi kan finansiera. Vi måste samverka med lärosätena för att skapa förutsättningar att få den bästa kvaliteten på svensk forskning.

Fotnot: Läs även artiklarna Fler forskare bli tillsvidareanställda och De hann bli rådsforskare, debattartikeln Ta inte bort forskarassistenttjänsterna! samt 5 röster.

Fotnot 2: Läs mer om de nya förutsättningarna för Vetenskapsrådets anställningsstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på www.vr.se.

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.