Vetenskapsrådet
"Att stjäla ideér från en person är fel, att stjäla ideér från många är forskning "
- Marye Tharp
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Sommar 2010 Nr 3

Slöseri med tid eller en del av forskningsprocessen?

Att söka pengar tar för mycket tid, menar Gunnar Öquist, KVA. (Foto: KVA)

Att söka pengar tar för mycket tid, menar Gunnar Öquist, KVA. (Foto: KVA)

Ansökningsförfarandet en del av den vetenskapliga processen, menar Pär Omling. (Foto: VR)

Ansökningsförfarandet en del av den vetenskapliga processen, menar Pär Omling. (Foto: VR)

KVA tycker att det tar alldeles för mycket av forskarnas tid att söka pengar från forskningsråden. Pär Omling på Vetenskapsrådet anser dock att ansökningsförfarandet är en del av forskningen och den vetenskapliga processen.
Just nu pågår beredningsarbetet av de tusentals ansökningar som kommit in till Vetenskapsrådet i årets stora utlysningsomgång. Men ansökningsförfarandet är ett stort slöseri med forskningstid och måste ses över, menar Gunnar Öquist, ständig sekreterare i Kungl Vetenskapsakademien, KVA, i debattartikeln Stort slöseri med forskningstidlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i DN (11 maj 2010).
 
Han hänvisar till rapporten Många söker men få blir utvaldalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, från KVA:s forskningsstrategiska utskott. Där framkommer att 3 500 ansökningar till Vetenskapsrådet (som 2008) motsvarar en forskarinsats om 3 500 arbetsveckor, det vill säga cirka 80 arbetsår. Eftersom knappt en av fyra ansökningar beviljas, betyder det att en arbetsinsats på ungefär 60 arbetsår är förgäves.
 
Både sökande forskare och bedömare vittnar om problem med ansökningsförfarandet. Forskningsstrategiska utskottet föreslår därför en rad åtgärder, bland annat ansökning i två steg, enklare formulär och längre kontraktstider.

"Ytterst är detta en fråga om att disponera de tillgängliga forskningsresurserna så effektivt som möjligt", skriver Gunnar Öquist och Jan S Nilsson, ordförande i Forskningsstrategiska utskottet.

Pär Omling, generaldirektör på Vetenskapsrådet välkomnar KVA:s artikel och rapport, men anser att resonemanget är förenklat. Att skriva en ansökan leder till att forskaren tvingas reflektera kring sin teori- och idéutveckling.

– Vi är mycket medvetna om problemet med forskarnas tid. Just nu omarbetar vi vår beredningsprocess, inklusive IT-stödet, med målet att processen ska bli smidigare och enklare för de sökande. Samtidigt är peer review – sakkunniggranskning av ansökningar om forskningsmedel – själva kärnan och kvalitetssäkringen i den process som ska ge stöd till den forskning som har högst kvalitet, säger han. Mer bekymmersamt är att så mycket av våra allra bästa forskares arbetstid krävs för att granska alla ansökningarna.

Fotnot: Läs Pär Omlings repliklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på debattartikeln i DN.

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.