Vetenskapsrådet
"Att stjäla ideér från en person är fel, att stjäla ideér från många är forskning "
- Marye Tharp
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Sommar 2010 Nr 3

De hotade arterna delas in i olika kategorier. (Foto: ArtDatabanken)

4 127 svenska arter på nya Rödlistan

Torsken är fortfarande starkt hotad enligt senaste Rödlistan. (Foto: SXC)

Rödlistan tar upp vilka arter som riskerar att försvinna från landet – och varför. (Foto: ArtDatabasen)

I april släpptes senaste Rödlistan över svenska arter som är hotade i olika grad.
Av de nästan 21 000 arter som ArtDatabankenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster vid SLU bedömt, är det över 4 000 arter som inte bedöms vara långsiktigt livskraftiga i Sverige. Sämst är utvecklingen i havet.
Trots att nya arter fortfarande upptäcks, är det ännu fler arter som dör årligen. För att kunna hejda förlusten av biologisk mångfald behövs kunskap.

ArtDatabanken har Naturvårdsverkets uppdrag att sammanställa en Rödlistalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster över Sveriges hotade arter, baserat på Internationella Naturvårdsunionenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kriterier. Den är en redovisning av hur det går för våra djur, växter och svampar.

Senaste listan presenterades 28 april i år och innehåller 4 127 svenska arter. Av dem är 212 kategoriserade som Akut hotad, 634 som Starkt hotad, 1 096 som Sårbar, 1 440 som Nära hotad, 521 som Kunskapsbrist och 224 arter som Nationellt utdöd.

Nya fiskar på Rödlistan

Sex fiskarter är nya på listan, bland annat havskatt (Starkt hotad), vitling (Sårbar) och lake (Nära hotad). Pigghaj är nu Akut hotad. Ålen är fortfarande Akut hotad och torsken Starkt hotad, trots positiv utveckling i Östersjön för torsken.

Det ser dock lite ljusare ut för de stora svenska rovdjuren varg, lo, djärv och brunbjörn. De är visserligen kvar på Rödlistan men i en lägre kategori vilket innebär att trycket på dem har lossnat något.

ArtDatabanken leder även, på Vetenskapsrådets uppdrag, uppbyggnaden av en svensk infrastruktur för biologisk mångfald – Life Watchlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Life Watch ska samla och ge tillgång till alla slags uppgifter om arter och de faktorer som påverkar förekomsten av arterna. Redan idag innehåller ArtDatabankens Artportalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 22,5 miljoner observationer av 21 000 olika arter.

Fotnot: Läs även artikeln Life Watch för artdata tillgängliga för allalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i tidigare nummer av Tentakel.

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.