Vetenskapsrådet
"Att stjäla ideér från en person är fel, att stjäla ideér från många är forskning "
- Marye Tharp
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Sommar 2010 Nr 3

Norden snackar utvärdering av forskning

Stefano Bertuzzi, NIH, vill spåra vilka avtryck pengar från NIH gjort i samhället. (Foto: Johan Fanger)

Dr Julia Lane, NSF, berättade om pilotprogrammet Star Metrics som mäter vilken påverkan investeringar i forskning får.

NIRPA, det nordiska samarbetet kring forskningspolitisk omvärldsanalys, har haft sitt första stora möte. Bland annat diskuterades globalisering och hur man mäter vilka forskningsstrategier som ger bäst utfall.
NIRPAlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som står för Nordic Network for International Research Policy Analysis, är ett tvåårigt projekt som drogs igång för ett år sedan på initiativ av Vetenskapsrådet. Finansierar gör NordForsk, ett självständigt organ under Nordiska ministerrådet.
Målet är att bygga upp samarbete kring forskningspolitisk omvärldsanalys i Norden. Projektet är uppbyggt kring tre internationella workshops. Den första hölls i april i Stockholm.

Första dagen ägnades åt globaliseringens betydelse för forskningen. EU har länge satsat på sitt ramprogram och sedan 2007 på sitt grundforskningsråd European Research Council. Målet är att göra Europa till ett ledande kunskapssamhälle. Samtidigt satsar Asien på bred front. Det gäller inte minst Kina.

Professor Roger Greatrex från Lunds universitet lyfte dock fram svårigheterna att få insyn i Kina. Starka personliga incitament för forskare i Kina har lett till en ökning av forskningsfusk, påhittade data och resultat.
– Jag är ändå försiktigt optimistisk. Kina deltar i massor av internationella samarbeten och har många gästforskare utomlands som kommer hem med nya influenser. Kina är på väg att bli en kunskapsnation, men det är fortfarande lång väg att gå, sade Roger Greatrex.

Forskningskartan ritas om

Också professor James Wilsdon från Royal Society i Storbritannien talade om att forskningskartan håller på att ritas om.
– Bilden är mer komplicerad än tidigare samtidigt som kraven på att forskningen ska betala sig ökar. Politikerna vill ha avkastning på sina forskningssatsningar, sade James Wilsdon.

Världens största forskningsfinansiär, det amerikanska National Institutes of Health, NIH, har en budget på 31 miljarder dollar.  
Någon detaljerad analys av utfallet av investeringarna i forskning har inte gjorts tidigare. Nu höjs dock röster i bland annat kongressen med krav på att visa att forskningen som stöds betalar sig.

– Vi har nu börjat bygga upp system för att samla in data som kan ge oss en uppfattning om resultatet. Vi vill spåra vilka avtryck pengar från NIH gjort i form av nya läkemedel, bioteknikföretag eller innovationer i form av ekonomiskt värde, sa Dr Stefano Bertuzzi från NIH.

– Vi kan sedan använda data till exempel för prioriteringar, se vad som saknas i forskningsportföljen, se var luckorna finns, vilka områden som inte täcks.

Pilotprogram utvärderar resultat

Intresset för försöken att värdera forskningens nytta är stort. Vetenskapsrådets amerikanska motsvarighet NSF, National Science Foundation, startade för ett år sedan ett pilotprogram, Star Metrics, för att mäta investeringar i forskningens påverkan på innovation, vetenskap och konkurrenskraft.

– Vi vill skapa lämpliga mätverktyg som fångar in viktiga dimensioner i vetenskapliga prestationer, sade Julia Lane från NSF.
Mätningarna ska grundas på ett teoretiskt ramverk, inkludera vetenskapligt, ekonomiskt och socialt utfall samt vara upprepbara och generella. Målet är också att det ska vara automatiskt och minska pappersarbetet för forskarna.

För Vetenskapsrådet är det viktigt att vara med i NIRPA.
– Vi arbetar just nu själva med att utveckla strategier för vårt analysarbete inför nästa forskningsproposition. Det är av stort värde att få en inblick i hur man arbetar i andra länder för att analysera forskningsprestationer, forskningens starka och svaga sidor etc, säger Pär Omling som är generaldirektör för Vetenskapsrådet.

Fotnot: Läs mer om NIRPA:s workshop på Vetenskapsrådets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.