Vetenskapsrådet
"Att stjäla ideér från en person är fel, att stjäla ideér från många är forskning "
- Marye Tharp
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Sommar 2010 Nr 3
Lunds universitet har över två miljarder oförbrukade kronor till forskning. (Foto: Mikael Risedal)

Lunds universitet har över två miljarder oförbrukade kronor till forskning. (Foto: Mikael Risedal)

Lund har två miljarder i oförbrukade forskningsmedel

Per Eriksson ska minska myndighetskapitalet genom att anställa fler forskare. (Foto: Kennet Ruona)

Per Eriksson ska minska myndighetskapitalet genom att anställa fler forskare. (Foto: Kennet Ruona)

Lars Samuelson och kollegan Heiner Linke är båda professor i fasta tillståndets fysik vid Lunds universitet – och har inga problem att göra av med sina forskningsmedel. (Foto: Mikael Risedal)

Lunds universitet har de senaste åren lyckats få flera Linnéstöd och en stor del av regeringens strategiska satsningar. Men har också mest oförbrukade bidrag av alla lärosäten. 2009 var summan 2,06 miljarder.
Har ni fått för mycket pengar, rektor Per Eriksson?
– Vi har fått pengarna i konkurrens och inte lyckats utnyttja dem lika snabbt. Vi är relativt utbetalningarna för långsamma att bygga upp projekten och att anställa folk men man måste alltid göra detta stegvis för att kunna hålla hög kvalitet. När jag var generaldirektör för Vinnova såg vi till att de stora satsningarna på starka miljöer också från finansiärens sida byggdes upp med stegvis upprampade utbetalningar.
 

Behöver en buffert

Han pekar dock på att universitetet generellt faktiskt behöver en buffert. Lund ska till exempel vara med och finansiera forskningsanläggningarna ESS och MAX IV med drygt 100 miljoner kronor per år framöver.
 
– Internationellt har de starkaste universiteten en stark balansräkning genom stora tillgångar i landegendomar, fastigheter och kapital. Det enda vi har möjlighet att ha är ett myndighetskapital, och det måste kunna klara framtida fluktuationer för att trygga den långsiktiga verksamhet som forskning och högre utbildning utgör. Det var inte många år sedan stora delar av Lunds universitet fick kämpa med kraftiga underskott.
 
Idag har universitetet god ekonomi och det så kallade myndighetskapitalet är 20 procent av omsättningen, en siffra som ska sänkas till sju procent på tre år. Det ska ske framför allt genom att fler forskare ska anställas, vilket enligt Per Eriksson kommer att gå snabbare om regeringens proposition om högskolornas autonomi godkänns av riksdagen.
– Då blir det möjligt att kalla professorer utan att behöva gå den tidskrävande vägen via utlysning, sakkunnigutlåtande etcetera, säger rektorn.
 

Använder sina pengar

Några som dragit in stora externa bidrag till forskningen är Nanometerkonsortiet i Lund. Men där används pengarna i samma takt som de kommer in, enligt Lars Samuelson som är konsortiets föreståndare.
 
– Vi har inga problem att göra av med pengarna. Forskningsmiljön är så omfattande efter att ha vuxit organiskt i 20 års tid. Idag är vi mellan 25 och 30 forskningsledare och totalt över 100 seniora forskare, säger han. 
 
År 2005 fick nanoforskarna 22 miljoner kronor av Vetenskapsrådet när man utsågs till en av Sveriges tio starkaste forskningsmiljöer för grundforskning. Samma år fick de ett stort stöd till ett så kallat strategiskt forskningscenter från Stiftelsen för strategisk forskning, SSF. 2008 tilldelades de 75 miljoner kronor i ett tioårigt Linnéstöd. I fjol tillkom mer än 100 miljoner kronor som en del i regeringens strategiska satsningar. Därtill har forskningsledarna projektbidrag från bland annat Vetenskapsrådet.

– Vi springer för fullt hela tiden och sparar bara ett fåtal procent av omsättningen i fall att något skulle behöva repareras eller ersättas med ny utrustning, säger Lars Samuelson.

Fotnot: Läs även Oförbrukade medel läggs på högöppnas i nytt fönster.

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.