Vetenskapsrådet
" All vetenskaps början är förvåningen över att tingen är som de är. "
- Aristoteles
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
April/Maj 2010 Nr 2

Nya propositioner, nya tider, nya stödformer?

Huvudsekreterare Arne Johansson. (Foto: Vetenskapsrådet)

De nya propositionerna om utbildning och forskning vid våra lärosäten förändrar scenen, speciellt för rollfördelningen mellan forskningsråd och lärosäte. Det finns en tydlig strävan att få lärosätena att ta ett större strategiskt ansvar för utveckling av utbildning och forskning. Befattningsutredningen kom med långtgående förslag för tjänstestrukturen där tanken var att anställningen som biträdande lektor skulle bli en central del i det nya "tenure track"-systemet.

Det är därför något förvånande att man väljer att inte föra in den anställningen i den nya högskoleförordningen. I stället väljer man att låta argumenten om lärosätenas mått av självstyre väga tyngre, och lämna anställningsformerna under professor och lektor avgöras på lokal nivå och därmed vara föremål för de vanliga regler som gäller för till exempel visstidsanställningar på den övriga arbetsmarknaden (LAS-regler mm).

Forskningsrådens möjligheter att anställa upphör och därmed behöver hela Vetenskapsrådets stöd till unga forskare ses över. Nuvarande form för utlysning och urval i nationell konkurrens av kandidater till forskarassistentanställning verkar inte längre vara möjlig. Ett liknande förhållande gäller rådsforskaranställningarna. En positiv effekt kan bli att lärosätena får en mer sammanhållen roll och ett tydligare strategiskt ansvar för karriärvägarna och finansiering av högre tjänster.

Idéer finns för nya former av stöd till unga forskare och för möjligheterna att från Vetenskapsrådet stödja karriärvägarna, men mer diskussioner och dialog med lärosätena behövs för att göra detta på bästa sätt. I viss mån kan det också påverka behandlingen av ansökningar i årets utlysning, men mer om detta kommer så småningom på Vetenskapsrådets hemsida.

Ha en skön och forskningsintensiv vår!

Arne Johansson
Huvudsekreterare i ämnesrådet för naturvetenskap och teknik

Datum: 2010-03-29
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.