Vetenskapsrådet
" All vetenskaps början är förvåningen över att tingen är som de är. "
- Aristoteles
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
April/Maj 2010 Nr 2

<span class="bldtextfoto">Foto: </span>

Vetenskapsrådet (VR) har färre sökande per rådsforskartjänst än Kungliga Vetenskapsakademien (KVA). (Grafik: Mikael Käll)

Bredare rådsforskarutlysningar stärker svensk forskning

Mikael Käll vill se bredare utlysningar av Vetenskapsrådets rådsforskartjänster.

DEBATT
Idag kan forskare vid universiteten fritt föreslå ämnen för Vetenskapsrådets rådsforskartjänster. Förslagen bearbetas av beredningsgrupperna, varefter ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap till sist beslutar om vilka tjänster som skall utlysas. De slutliga förslagen på ämnesområden täcker oftast en relativt avgränsad och mindre del av en beredningsgrupps ansvarsområde, vilket innebär att många unga forskare i praktiken aldrig kommer ha möjlighet att konkurrera om en rådsforskartjänst. Frustrationen detta leder till gör att frågor som: "Varför utlyser dom inte någon tjänst i mitt område?", "Hur kunde den personen få den tjänsten?", "Vad menar dom egentligen med den här utlysningstexten?" nog är ganska vanliga i universitetens korridorer.

15 procent av tjänsterna hade 1-5 sökande

Figuren ovan visar en sammanställning över antalet sökande per rådsforskartjänst inom naturvetenskap och teknikvetenskap under åren 2003-2009, totalt 81 tjänster. Även om "söktrycket" i medeltal är gott – cirka 12 sökande per tjänst – kan man notera att cirka 15 procent av tjänsterna hade fem eller färre sökanden och endast 11 procent fler än tjugo sökanden. Kontrasten är stor till de särskilda forskartjänster som utlysts av Kungliga Vetenskapsakademin (KVA) med medel från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse under det gångna decenniet – totalt 77 tillsatta tjänster inom naturvetenskap och teknik med i medeltal cirka 30 sökande per tjänst!

Jag tror att skillnaderna avspeglar svårigheterna med att definiera och kommunicera specifika "arbetsbeskrivningar" inom ett så dynamiskt område som naturvetenskaplig forskning. Till skillnad från Vetenskapsrådet har KVA utgått från breda och årligen återkommande ämnesbeskrivningar motsvarande akademins klasser – matematik, kemi, tekniska vetenskaper etc. Detta har uppenbarligen lett till ett betydligt högre söktryck, men detta är enligt min mening inte den enda fördelen med breda återkommande utlysningar. Vetenskapsrådets rådsforskartjänster riktar sig till självständiga yngre forskare på "docentnivå". Den som lyckas konkurrera om en tjänst kan alltså förväntas bidra till svensk forskning under en karriär på kanske 20-30 år. Med det perspektivet känns det tveksamt att tillsätta tjänster utifrån specifika ämnesbeskrivningar som ter sig heta eller logiska i dagsläget.

Utlys rådsforskartjänsterna lika brett som beredningsgrupperna

Att som idag utlysa prestigefyllda "karriärtjänster" utifrån förslag från forskarsamhället har förvisso sina poänger, men jag menar ändå att svensk forskning skulle stärkas än mer av breda återkommande utlysningar med stor transparens och förutsägbarhet. Ett enkelt sätt att lösa detta praktiskt skulle kunna vara att låta tjänstebeskrivningarna motsvara definitionen av Vetenskapsrådets beredningsgrupper, i dagsläget totalt 19 stycken ordinarie beredningsgrupper inom naturvetenskap och teknikvetenskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Med bibehållen volym på stödformen skulle varje beredningsgrupp då kunna utlysa en forskartjänst vart annat år, med tjänsterubrik och utlysningstext direkt givet av beredningsgruppens ansvarsområde.

Mikael Käll
Professor i fysik, Chalmers. Tidigare ordförande i Vetenskapsrådets beredningsgrupp för teknisk fysik.

Datum: 2010-03-29
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.