Vetenskapsrådet
" All vetenskaps början är förvåningen över att tingen är som de är. "
- Aristoteles
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
April/Maj 2010 Nr 2

Susanna har koll på formen

Susanna Törnroth-Horsefield.

Susanna Törnroth-Horsefield är forskare på institutionen för kemi vid Göteborgs universitet. 2010 tilldelas hon en anställning som forskare i enzymologi av Vetenskapsrådets ämnesråd för naturvetenskap och teknikvetenskap.  
Allt levande består av celler som byggstenar. En enda människa har ungefär 100 miljarder celler som alla har specialiserade funktioner. Cellen omges av ett membran, som har till funktion att avgränsa cellens utsträckning och skydda den från omgivningen. För att en organism ska kunna leva måste dessa celler kunna ta upp och avge ämnen, samt kommunicera och samverka med varandra. Detta sköts via en mängd olika proteiner som sitter i membranet. Proteinerna är av stor medicinsk betydelse eftersom de flesta läkemedel verkar mot just dem.

Funktionen är kopplad till formen

– Ett proteins funktion är kopplat till dess form därför kan man, om man känner till proteinets form lära sig mycket om hur det fungerar och regleras, berättar Susanna Horsefield.

Hon använder sig av röntgenkristallografi för att bestämma proteinets struktur. Metoden har spelat en viktig roll bakom flera nobelpris, nu senast vid strukturstudier av ribosomen. Den går ut på att man först gör en kristall av proteinet och sedan bestrålar den med röntgenstrålar. En del av röntgenstrålarna studsar på de enskilda atomerna i proteinet. Genom att mäta dessa får man data som kan användas för att räkna ut hur proteinet i kristallen ser ut.

Ökad kunskap om diabetes typ 2

– Vi är särskilt intresserade av två typer av membranproteiner som pumpar protoner över mitokondriemembranet, UCP och transhydrogenas. Dessa proteiner är intressanta då de är inblandade i utvecklingen av diabetes typ 2, den vanligaste metabola sjukdomen i världen, säger Susanna Horsefield.

Målet med forskningen är att bestämma strukturen för dessa proteiner och därigenom öka  kunskapen om hur de fungerar i detalj, men också förstå hur diabetes typ 2 uppkommer. Informationen kommer också att kunna användas för att leta efter nya läkemedel mot diabetes typ 2. 

Fotnot: Läs även artikelnöppnas i nytt fönster om övriga rådsforskartjänster 2010.

Pia Vingros

Datum: 2010-03-29
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.