Vetenskapsrådet
" All vetenskaps början är förvåningen över att tingen är som de är. "
- Aristoteles
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
April/Maj 2010 Nr 2

Jarone Pinhassi.

Jarone forskar på marina bakterier och kolbalansen

Jarone Pinhassi

Jarone Pinhassi är ny rådsforskare vid Linnéuniversitetet i Kalmar. 1990 disputerade han i molekylärbiologi vid Umeå universitet.

Jarone Pinhassi är docent på institutionen för naturvetenskap vid Linnéuniversitetet i Kalmar. 2010 tilldelas han en anställning som forskare i ekologisk genetik av Vetenskapsrådets ämnesråd för naturvetenskap och teknikvetenskap.
Till skillnad från liv på land domineras livet i havet av mikroorganismer. Nära hälften av all fotosyntes på jorden utförs av marina mikroskopiska alger. De producerar det organiska material som utgör grunden för näringskedjan i haven. Bakterier spelar en viktig roll genom att bryta ner organiskt material i havet. Beräkningar visar att de står för uppemot hälften av nedbrytningen av det organiska material som algerna producerar.

Stor mångfald bland marina bakterier

– Trots att bakterierna spelar en avgörande roll för kolets kretslopp vet vi förvånansvärt lite om hur detta sker på molekylär nivå, säger Jarone Pinhassi.

De senaste årens genetiska studier har avslöjat en enorm biologisk mångfald bland marina bakterier. Jarone Pinhassi har själv deltagit i processen att beskriva nya arter, nu vill han fortsätta med att studera bakteriernas fysiologi och ekologi.

Påverkar kolbalansen

– Jag är särskilt intresserad av bakteriernas betydelse för kolets kretslopp. En målsättning är därför att ta reda på vilka gener och proteiner som är inblandade vid nedbrytning av organiskt material.

Nya forskningsrön visar att bakterierna inte bara är viktiga för att bryta ner kol; de kan också likt växter binda koldioxid med hjälp av solljus. Istället för klorofyll använder sig bakterierna av molekylen rodopsin. Idag vet vi lite om vilken påverkan dessa bakterier har på kolbalansen på jorden, men det är något Jarone Pinhassi vill ändra på.

– Ett viktigt delmål med min forskning är att ta reda på vilken effekt bakterier med rodopsiner har på ekosystemet.

Fotnot: Läs även artikelnöppnas i nytt fönster om övriga rådsforskartjänster 2010.

Karl-Johan Börjesson

Datum: 2010-03-29
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.