Vetenskapsrådet
" All vetenskaps början är förvåningen över att tingen är som de är. "
- Aristoteles
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
April/Maj 2010 Nr 2

Ingen har fått rätt i Överklagandenämnden

Överklagandenämnden för högskolan omprövar inte den vetenskapliga bedömningen, utan kollar bara om det begåtts fel juridiskt.

Vart femte beslut om så kallade rådsforskartjänster från Vetenskapsrådets ämnesråd för naturvetenskap och teknikvetenskap har överklagats. I inget fall har överklagandet gått igenom.
Överklagandenämnden ändrar beslut bara om det begåtts formella fel, säger Arne Johansson, huvudsekreterare vid ämnesrådet.
Vart femte beslut om så kallade rådsforskartjänster från Vetenskapsrådets ämnesråd för naturvetenskap och teknikvetenskap har överklagats. I inget fall har överklagandet gått igenom.
Överklagandenämnden gör ingen omprövning av den vetenskapliga bedömningen, utan ändrar beslut bara om det begåtts formella fel, säger Arne Johansson, huvudsekreterare vid ämnesrådet.

Sedan 2002 har 85 särskilda forskare utsetts av Vetenskapsrådets ämnesråd för naturvetenskap och teknikvetenskap, så kallade rådsforskare. En sådan tjänst innebär heltidsfinansiering för en ung framstående forskare under tre år, med möjlighet till förlängningen i ytterligare tre år. Syftet med anställningen är att utgöra ett steg i karriären för självständiga och etablerade forskare på docentnivå, inom valda områden.

De senaste åren har ett tiotal forskare årligen tilldelats denna särskilda rådsforskartjänst inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Men många av besluten har överklagats hos Överklagandenämnden för högskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster av andra sökande som konkurrerat om tjänsten.

Var femte tjänstetillsättning har överklagatsTotalt har 17 av de 86 tjänsterna överklagats, alltså 20 procent. Statistiken visar dock att ingen av dem som överklagat rådsforskartjänster fått rätt.

På det anställningsbeslut som skickas ut till de sökande forskarna står det att beslutet kan överklagas inom tre veckor. Enligt högskoleförordningen kan anställningar vid en statlig högskola överklagas. (Vissa anställningar, bland annat som doktorand, är dock undantagna.)

– Möjligheten att överklaga skapar en förväntan eftersom många tror att Överklagandenämnden gör en egen vetenskaplig bedömning. Så är dock inte fallet, säger Arne Johansson, huvudsekretare vid ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap, Överklagandenämnden tittar bara efter fel på formella grunder, till exempel jäv.

Onödigt arbete med överklagan

Han menar att mycket arbete läggs ner i onödan på att överklaga rådets beslut, i villfarelsen att en ny vetenskaplig bedömning görs.

Bara i ett enda fall har överklagandenämnden gett den klagande rätt i ett ärende från Vetenskapsrådet, och det rörde ett fall inom humaniora och samhällsvetenskap där det förekom formellt jäv.

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.