Vetenskapsrådet
" All vetenskaps början är förvåningen över att tingen är som de är. "
- Aristoteles
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
April/Maj 2010 Nr 2

Här är de nya rådsforskarna

I slutet av förra året tog ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap beslut om åtta nya rådsforskare som tillträder under 2010. Tjänsten innebär tre års heltidsfinansiering, med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år.
Men med den nya högskoleproppen kan rådsforskaren avskaffas.
Syftet är att bidra till ökad rekrytering och förnyelse av forskning. Tjänsterna ska vara ett steg i karriären för självständiga, etablerade forskare på docentnivå som är i en aktiv forskningsfas.

Ett tio-tal rådsforskartjänster utlyses varje år, men söktrycket varierar kraftigt, från 1 till 34 sökande per tjänst. Förra året drogs anställningen inom Parallella beräkningsmetoder och datorarkitekturer in på grund av för få sökande.

Brett spektrum på forskningsområden

Ämnena för nya rådsforskartjänster tas fram genom förslag från forskarsamhället till ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap, som beslutar om ämnen anställningar vid sitt sammanträde i oktober 2010. Just nu kan du själv föreslå ämnen för 2011länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

– Syftet är att få ett brett spektrum på forskningsområden som är viktiga att satsa på för Sverige i framtiden, säger Arne Johansson, huvudsekreterare vid Vetenskapsrådet.
Andra ser hellre en bredare utlysning, som fysikprofessorn Mikael Käll på Chalmers (läs hans debattartikel Bredare rådsforskarutlysning skulle stärka svensk forskingöppnas i nytt fönster).

Frågan har diskuterats i ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap och just nu testas faktiskt en bredare utlysning inom beredningsgruppen för halvledarfysik, elektronik, elektroteknik, fotonik samt beredningsgruppen för medicinsk tekniklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rådsforskaranställningar kan avskaffas

Årets utlysning av rådforskartjänster kan dock bli den sista, om man ska tolka regeringens senaste proposition den 19 mars, En akademi i tiden – ökad frihet för universitet och högskolor. Där framgår att regeringen vill att lärosätena själva beslutar om anställning av all personal. Det innebär att förordningen (2000:1472) om anställningar beslutade av forskningsråd bör upphävas.

Fotnot 1: Se besluten om nya rådsforskarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som togs 2009.
Fotnot 2: Läs intervjuerna med Jarone Pinhassiöppnas i nytt fönster och Susanna Törnroth-Horsefieldöppnas i nytt fönster.

Här är de nya rådsforskarna som tillträder 2010

  • Gergely Katonalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Göteborgs universitet (Avancerade spridningstekniker)
  • Jarone Pinhassilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Linnéuniversitetet i Kalmar (Ekologisk genetik)
  • Aleksandar Matic, Chalmers tekniska högskola (Experimentella studier av mjuka material)
  • Johan Hoffman, Kungliga tekniska högskolan (Flerskalig modellering inom strömnings- eller materialmekanik)
  • Ari Tryggvasonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Uppsala universitet (Integrerad geofysisk tolkning av den litosfäriska manteln)
  • Sascha Ottlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Uppsala universitet (Oorganisk syntes)
  • Fahmi Himolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Stockolms universitet (Teoretisk modellering av molekylära katalytiska processer)
  • Susanna Törnroth-Horsefieldlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Göteborgs universitet (Enzymologi)

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.