Vetenskapsrådet
" All vetenskaps början är förvåningen över att tingen är som de är. "
- Aristoteles
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
April/Maj 2010 Nr 2

<span class="bldtextfoto">Foto: </span>

Anders formulerar gärna vackra forskningsidéer

Anders Rantzer gillar att vandra i Sarek.

RÅDSPROFILEN
Vem är det egentligen som tar beslut om vilka som ska får forskningsmedel från Vetenskapsrådet? I Tentakels serie Rådsprofilen, får du träffa alla ledamöter i ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap. Möt Anders Rantzer.
Vad betyder det för dig att sitta i ämnesrådet, Anders Rantzer?
– Jag hoppas att kunna bidra med mina erfarenheter i arbetet med framtida forskningsfinansiering inom naturvetenskap och teknik. Vetenskapsrådet har en avgörande roll för att slå vakt om långsiktighet och kvalitet i svensk forskning. För den sakens skull behövs samspel och ömsesidig respekt mellan olika forskningsriktningar.
 
Vilken tycker du är den viktigaste forskningspolitiska frågan?
– Absolut viktigast är att slå vakt om kvaliteten i svensk grundforskning. Vi behöver forskningsmiljöer som kan utöva internationellt ledarskap och samtidigt stimulera förnyelse och föryngring sin närmiljö.
 
Vad brinner du för?
– Jag brinner för att i samspel med andra forskare, inte minst doktorander, få formulera vackra, bärkraftiga och fruktbara forskningsidéer.
 
Vad arbetar du själv med?
– Jag arbetar med reglerteknik och systemteori. Det handlar om att ta fram matematik och metoder för att styra tekniska system. Ämnet växte fram i mitten på förra seklet som en teoribas med rötter inom flera teknikområden, exempelvis flyg/fordonsindustri, kommunikationsteknologi och processindustri. På senare år har antalet tillämpningar vuxit explosionsartat genom ökad tillgång på billig mät- och styrutrustning.
 
En viktig utmaning är att hitta metoder och teori för att systematiskt utnyttja stora datamängder i styrningen av snabba dynamiska förlopp.
Tillämpningar inom energi- och infrastruktur kommer att vara viktiga i framtiden.
 
Vad vet dina kollegor inte om dig?
– Det är inte så många som vet att mitt efternamn kommer från byn Ranseröd i norra Skåne.

 
Namn: Anders Rantzer.
Ålder: 47 år.
Yrke: Professor i Reglerteknik vid Lunds universitet.
Bostad: Parhus i Lund.
Familj: Fru och två barn, 21 respektive 19 år.
Intressen: Breda – motion, natur, musik, läsning.

Fotnot 1: Anders Rantzer är en av nio ledamöter i Vetenskapsrådets ämnesråd för naturvetenskap och teknikvetenskapöppnas i nytt fönster.

Fotnot 2: Möt fler Rådsprofiler:
Pernilla Wittung-Stafshedeöppnas i nytt fönster

Eva Barkeman

Datum: 2010-03-29
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.