Vetenskapsrådet
"Det finns ingen vetenskap utan fantasi och ingen konst utan fakta."
- Vladimir Nabokov
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Februari 2010 Nr 1

Här är ämnesrådets strategidokument!

Ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap har tagit fram ett dokument med stategiska överväganden.
Ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap har kontinuerligt arbetat med strategiska frågor av stor betydelse för forskningen i Sverige, men det har inte funnits något samlat dokument med rådets strategiska överväganden. Förrän nu.

Under hösten 2009 har en text tagits fram på uppdrag av Vetenskapsrådets generaldirektör Pär Omling.

Då i stort sett samtliga ledamöter är nya i det ämnesråd som nu valts (för 2010-2012)öppnas i nytt fönster fungerar strategidokumentetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster även som ett slags testamente från det avgående rådetöppnas i nytt fönster till det tillträdande.

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.