Vetenskapsrådet
"Det finns ingen vetenskap utan fantasi och ingen konst utan fakta."
- Vladimir Nabokov
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Februari 2010 Nr 1

En nystart för Vetenskapsrådet

Huvudsekreterare Arne Johansson. (Foto: Vetenskapsrådet)

På tisdag den 2 februari träffas Vetenskapsrådets nya styrelse och de nya ämnesråden för första gången. Det blir en chans för alla nya ledamöter att bekanta sig med varandra, men också början på ett allvar där det gäller att hitta nya samverkansformer mellan råden och mellan dessa och den nya styrelsen som nu har fått en något annorlunda roll jämfört med den tidigare styrelsen. Hur mycket ämnesråden kommer att kunna besluta om beror på hur styrelsen kommer att utforma delegationsordningen.

Även om antalet ledamöter i ämnesråden och styrelsen är betydligt mindre än tidigare är det lätt att se att den totala uppsättningen ledamöter omfattar en fantastisk kompetensresurs för att kunna driva forskningsfrågor framöver. Och frågorna är många kring grundforskningens ställning och framtid och hur strategiska forskningsområden av central betydelse för Sverige ska kunna identifieras. Kan framväxande områden identifieras tidigt? Ska det interna arbetet likaväl som rådgivningen mot regeringen kunna ta nya intressanta steg krävs ett kreativ samarbete där hela denna kompetens tas tillvara och där växelverkan med forskarsamhället utvecklas.

Det "gamla" NT-rådet avslutade sitt arbete med att ta fram ett strategidokumentöppnas i nytt fönster med en hel del tankar och idéer som nu det nya rådet får ta vid och vidareutveckla, omstöpa och implementera. Vi kan vara helt säkra på att mycket kommer att förändras och att vi kommer att fortsätta se en spännande forskningsframtid.

Arne Johansson
Huvudsekreterare i ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap (NT)

Datum: 2010-01-29
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.