Vetenskapsrådet
"Det finns ingen vetenskap utan fantasi och ingen konst utan fakta."
- Vladimir Nabokov
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Februari 2010 Nr 1

Riskprojekt - mot nya höjder.

Riskprojekt är just... riskabla. De kan hålla - eller inte. (Foto: SXC)

Så gick riskprojekten

"Riskkapitalisterna" Ann-Mari Fransson,

Peter Högberg,

Anders Götherström och...

Christer Svensson fick forskningsmedel från Vetenskapsrådet för riskprojekt mellan 2003 och 2005.

TEMA: RISK
Åren 2003-2005 delade Vetenskapsrådet ut bidrag till forskningsprojekt som klassades som riskprojekt.
Tentakel har kollat hur det gick för de fyra projekten inom naturvetenskap och teknikvetenskap.
I stort sett har de fallit väl ut och genererat flera publicerade artiklar.
TEMA: RISK
Åren 2003-2005 delade Vetenskapsrådet ut bidrag till forskningsprojekt som klassades som riskprojekt.
Tentakel har kollat hur det gick för de fyra projekten inom naturvetenskap och teknikvetenskap.

Vetenskapsrådet får ibland kritik för att satsa för mycket på säkra kort, och missa nyskapande forskningsprojekt som faller utanför ramarna.
Därför avsatte styrelsen 2003 en särskild pott kallad "Tvär, risk och genus" för att fånga in ansökningar som föll under tvärvetenskap, genustänk eller högrisk – utan att belasta ämnesbudgetarna.

– Det är ett problem att bedömningspanelerna har en förkärlek för "säkra projekt" när de gör peer review. Forskning bygger på att ta risker och erövra det vi inte vet, säger generaldirektör Pär Omling.
– Vanliga forskare fyller i luckorna där någon annan redan varit och fiskat och dragit upp de stora linjerna. De högklassiga forskarna är de som fiskar på djupa vatten – och får Nobelpris.
 

Nio riskprojekt

Under tre år, 2003-2005, beslutade Vetenskapsrådet om totalt 68 miljoner kronor till 37 forskningsprojekt inom Tvär, risk och genus. De flesta rörde sig om tvärvetenskapliga projekt, men åtminstone nio rubricerades som riskprojekt. Av 14 projekt inom naturvetenskap och teknikvetenskap klassades fyra som riskprojekt.
 
Projekten har i stort sett fallit väl ut, och genererat flera publicerade artiklar.
Tentakel har pratat med de fyra forskarna, som alla tycker att öronmärkta "riskpengar" är bra.

– Jag är bara glad att jag fick pengar, säger Ann-Mari Franssonöppnas i nytt fönster, forskarassistent vid Lunds universitet.

Peer review kan bli konserverande

Peter Högbergöppnas i nytt fönster, professor i skoglig marklära vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeås, blev först lite förnärmad över att hans projekt klassades som riskprojekt, men tycker samtidigt att speciella riskpengar behövs eftersom dagens ansökningssystem inte premierar dem som försöker bryta paradigm.
 
Anders Götherströmöppnas i nytt fönster docent i evolutionär genetik vid Uppsala universitet, håller med om att dagens peer review-system lätt kan bli konserverande och är därför positiv till just risksatsningar, även om han annars generellt ogillar öronmärkta forskningsmedel.

Christer Svenssonöppnas i nytt fönster, professor i systemteknik vid Linköpings universitet, tycker att "risk" alltid borde vara ett positivt kriterium vid bedömning av ansökningar.

Vetenskapsrådets satsning på Tvär, risk och genus tog slut 2005 eftersom man ansåg att problemet med intressanta forskningsprojekt som föll utanför ramarna inte var så stort.

– Men frågan är viktig och kommer upp med jämna mellanrum. Vi brukar uppmärksamma våra beredningsgruppsordförande att tänka extra på riskfaktorn, säger Pär Omling.

 
Fotnot: Läs mer om de fyra riskprojekten: Flexibelt radiosystem för mobiltelefoniöppnas i nytt fönster, Fosforupptag i växteröppnas i nytt fönster, Kolbalansen i skogsområdenöppnas i nytt fönster och Domesticering av koröppnas i nytt fönster.

Eva Barkeman

Datum: 2010-01-29
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.