Vetenskapsrådet
"Det finns ingen vetenskap utan fantasi och ingen konst utan fakta."
- Vladimir Nabokov
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Februari 2010 Nr 1

Det kan vara en dragkamp om vilka som styra över de strategiska medlen, allt i syfte att uppnå världsledande forskning. (Foto: iStockphoto)

Så fördelas de strategiska medlen på universiteten

Henrik Semb koordinator för stamcellsprojektet i Lund.

Många lärosäten har fått del av regeringens särskilda medel till strategiska satsningar. Men när det gäller hur pengarna ska fördelas på central respektive lokal nivå resonerar man olika.
Tentakel har kollat hur universiteten gör.
43 forskningsmiljöerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har fått finansiering från regeringens 5 270 forskningsmiljoner till 20 utpekade strategiska forskningsområdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster över fem år. Mest pengar, 715 miljoner, går till Lunds universitet som koordinerar nio forskningsprogram. Syftet är att bygga upp världsledande forskning.
 
Elva lärosäten är huvudansvariga för de 43 forskningsmiljöerna. Hur pengarna ska kanaliseras till respektive forskningsmiljö har regeringen dock inte preciserat. Tentakel har därför frågat rektorerna hur de fördelar de strategiska medlen. (Se några av svaren i 5 rösteröppnas i nytt fönster.)

Vissa universitet väljer att fördela en större del av pengarna via ledningsnivå, medan andra låter pengarna i högre grad gå till de forskargrupper som ingår i ansökan.
Frågan är alltså vem som ska ha störst inflytande över pengarna för att nå de uppsatta målen. (Läs Bo Ahréns debattartikelöppnas i nytt fönster om risken för att universiteten reduceras till forskarhotell.)

Kritik i Lund

Lunds universitet har valt att fördela hälften till styrelsen för respektive strategiskt område och låta universitets- och fakultetsledning bestämma över andra hälften (till de aktuella forskningsområdena i stort). Detta har tidigare kritiserats starkt av berörda forskare i Lundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, men parterna har nu kommit överens.
 
– Jag var som koordinator tvungen att markera att vi inte kunde uppnå våra projektmål om inte majoriteten av pengarna användes till forskningsprogrammet. Nu har vi löst oklarheterna och kommit överens om hur vi på bästa sätt ska kunna använda alla medel till satsningar som är relevanta för forskningsprogrammet, säger Henrik Semb, koordinator för stamcellsprojektet som fått 29 miljoner kronor per år i de strategiska satsningarna.
 
Innan konsensus nåddes var han beredd att hoppa av projektet eftersom hela projektets trovärdighet stod och föll med att hela anslaget nyttjas enligt forskningsplanens budget.
 

Utvärdering efter fem år

De universitet som beviljats medel kommer att få behålla pengarna som långsiktiga basanslag – efter godkänd utvärdering om fem år.
 
– Det kommer att visa sig vid utvärderingen i vilken grad som universiteten lyckats med att utveckla en världsledande forskningsmiljö inom respektive område. Det är bra att få upp den här diskussionen till ytan, säger Vetenskapsrådets Arne Johansson, samordningsansvarig för den strategiska satsningen.
– Särskilt i förhållande till overhead och de nya reglerna för full kostnadsteckning.
 
För att ytterligare stärka de utpekade forskningsområdena, och därmed öka chansen att få behålla anslaget när de fem åren gått, skjuter några universitet till egna fakultetsmedel. Så gör till exempel Lund, Umeå, Luleå och Chalmers.

Eva Barkeman

Datum: 2010-02-01
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.