Vetenskapsrådet
"Det finns ingen vetenskap utan fantasi och ingen konst utan fakta."
- Vladimir Nabokov
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Februari 2010 Nr 1

För att spåra kolet byggdes en 200 m3-kammare för att märka in trädens fotosyntat med isotopen C-13 direkt i fält. (Foto: Andreas Schindlbacher)

"Formerna för att söka bidrag var friare förr"

Peter Högberg blev först förnärmad över klassificering "riskprojekt". (Foto: SLU)

TEMA: RISK
Peter Högberg forskar på kolbalansen i skogsområden.
– Det har gått riktigt bra, säger han.
80 procent av det kol som skogarna binder genom fotosyntes, returneras tillbaka till atmosfären genom respiration (andning). Huvuddelen av respirationen sker i marken, dels i rötter och deras mykorrhiza-svampar, dels i nedbrytande organismer.

Peter Högberg, professor i skoglig marklära vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå, och hans kollegor har tidigare visat att rotrespirationen står för mer än halva markrespirationen. 2003 sökte Högberg medel för att ta fram icke-destruktiva metoder att mäta respirationen från rötter och associerade mikroorganismer.
 
Hur har projektet gått?
– Det har gått riktigt bra. Medlen användes främst till lön åt en doktorand, en österrikiska som disputerade inom tre år efter att hon kommit hit. Hon hade brått hem till sin pojkvän, men lyckades ändå få Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens pris för framstående doktorsarbete. Hon har en fast anställning i Wien idag.
 
– Vad gäller själva forskningen märkte vi in trädens fotosyntat med C-13 direkt i fält för att spåra kolet, bland annat hur det spreds till skogmarkens mikroorganismer. Efter detta lyckade pilotprojekt har vi nyss genomfört sådana inmärkningar i större experimentell skala, där vi studerar hur tillförsel av kväve (som gödselmedel eller luftförorening) påverkar transporten av kol till mikroorganismerna.
 
Hur ser du på öronmärkta pengar för "riskprojekt"?
– Först blev jag lite förnärmad över att projektet klassades som "riskprojekt". Med nära 20 år som disputerad forskare, och en handfull artiklar i Nature och Science, kände jag mig som ett ganska säkert kort. Sedan, när jag ju ändå fick pengarna, spelade beteckningen ingen större roll. Och det har den inte gjort förrän du nu väcker frågan på nytt.

– Min reaktion är att forskningsråden ibland känns lite tråkiga. Man tröttar ut de sökande genom att kräva en massa detaljerade fakta som gör att det blir ont om kraft och utrymme att beskriva det spännande med forskningen. Kanske premierar detta de som genomför välplanerad forskning en bit bakom fronten, snarare än de som verkligen försöker bryta paradigm.
– Det känns som om formerna för att söka bidrag var friare förr, vilket i så fall betyder att speciella "riskpengar" behövs.
 

Fotnot: Läs även huvudartikeln Så gick riskprojektenöppnas i nytt fönster.

Eva Barkeman

Datum: 2010-01-29
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.