Vetenskapsrådet
"Det är något konstigt med tekniken. Den ger dig en rejäl spark framåt med det ena benet och sätter krokben med det andra."
- C.P. Snow
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
November 2009 Nr 8

Tre av tio får forskningspengar

Forskare inom naturvetenskap och teknikvetenskap har fått 1,2 miljoner att göra spännande grundforskning för. (Foto: Riksbanken)

Drygt 1,2 miljarder kronor har delas ut till forskare inom naturvetenskap och teknikvetenskap för 2010-2012. Läs mer i Tentakel.
Drygt 1,2 miljarder kronor har delas ut till forskare inom naturvetenskap och teknikvetenskap för 2010-2012.

382 forskare har fått projektbidrag i Vetenskapsrådets stora ansökningsomgång. Antalet ansökningar var 1 317, vilket innebär en beviljningsgrad på 29 procent.

– Den höga beviljningsgraden kan förklaras med trenden av färre sökande, till följd av att man numera får ha högst två löpande bidrag från Vetenskapsrådet. Samtidigt finns det en del nya medel, säger Johan Dixelius, koordinator vid ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap.

Mest till Uppsala

Totalt handlar det om cirka 957 miljoner kronor i projektbidrag och forskarassistenttjänster under perioden 2010-2012, varav 307 miljoner delas ut första året. Allra mest pengar går till Uppsala universitet, följt av Lunds universitet och KTH.

En som får stor utdelning är Kristina Nilsson Ekdahl, professor i immunologi i Kalmar, med drygt fyra miljoner över en treårsperiod för att studera biokompatibilitet med blod. (Läs intervjun med henneöppnas i nytt fönster.) (Se topplistanöppnas i nytt fönster.)

Medelbeloppet är 673 000 kronor per år, vilket är omkring hälften av det sökta beloppet. I år har kvinnorna sökt högre belopp än männen, och också fått ett högre belopp beviljat (726 000 kr per år).

Nytt för i år är de fyraåriga rambidragen för strategisk energi forskning respektive strategisk forskning inom informations- och kommunikationsteknik (ICT) på totalt 275 miljoner kronor.
Rambidragen, som ska ge starka grupperingar av forskare större handlingsfrihet att bygga upp vetenskaplig kompetens med betydande bredd och djup, är ett permanent tillskott till Vetenskapsrådets budget. Hit går de enskilt största bidragen.

Stora rambidrag

Allra mest pengar går till Jan Wallenius vid KTH inom energi. Han är huvudsökande för projektet GENIUS, om fjärde generationens kärnkraftsreaktorer, som får 36 miljoner kronor över en fyraårsperiod. (Läs intervjun med honomöppnas i nytt fönster). Totalt får nio huvudsökande inom energiöppnas i nytt fönster dela på 140 miljoner kronor perioden 2010-2012.

Inom ICT delas 135 miljoner kronor ut till 12 huvudsökandeöppnas i nytt fönster under perioden 2010-2012. (Läs intervjun med Spartak Gevorgian.)

34 personer fick anställning som forskarassistent, av 298 sökande. Av dem var tre fjärdedelar män. (Se listanöppnas i nytt fönster nedan.) Läs intervjun med Thijs Ettema vid Uppsala universitet, som ska bringa klarhet i vårt grumliga förflutna – den eukaryota cellens ursprung.

Fotnot: Statistiken är preliminär.
Fotnot 2: Se alla bidragsbesluten inom naturvetenskap och teknikvetenskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Vetenskapsrådets hemsida.

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.