Vetenskapsrådet
"Det är något konstigt med tekniken. Den ger dig en rejäl spark framåt med det ena benet och sätter krokben med det andra."
- C.P. Snow
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
November 2009 Nr 8

Hur ser du på Open Access?

– Fördelarna med Open Access är att forskaren kan få sina resultat publicerade när de fortfarande är färska och att de elektroniska artiklarna oftast kan läsas och laddas ner utan kostnader för läsaren. De stora nackdelarna är att forskaren måste betala höga avgifter för att publicera i Open Access-tidskrifter och att det finns en risk att det förenklade publiceringsförloppet leder till en sänkning av kvalitet.

– Det är ytterst viktigt att granskningsprocessen håller lika hög kvalité än för andra vetenskapliga tidskrifter i samma område. Tyvärr har jag märkt att vissa Open Access-tidskrifter är så hungriga efter texter att de jagar forskare att skicka in sina manuskript utan att det finns någon koppling mellan tidskriften innehållsliga profil och forskarens specialområde. Detta sänker trovärdigheten av dessa tidskrifter. Jag tror att Open Access-tidskrifter kommer att behöva införa en gedigen kvalitetskontroll för att behålla sin trovärdighet.

Ellen Moons - Docent i fysik, Karlstads universitet
– Den uppenbara fördelen är förstås att det är tillgängligt för alla. Detta gäller ju inte förlagstidskrifterna i samma omfattning. Jag har just själv publicerat i en Open Access-tidskrift och mitt intryck är att review-processen sköts på samma sätt (även om kvaliteten i denna process varierar en del) som i traditionella tidskrifter. Så min tro är att kvaliteten inte kommer att påverkas om vi mer går över till Open Access.
 
– Mer problematisk är kostnadsfrågan. Ett sätt är förstås att den som publicerar sig får betala. Så länge kostnaden är rimlig, säg några tusen, känns detta okej, men ett problem är att detta kan vara svårt att få acceptans för.
Anders Boström - Professor i mekanik, Chalmers
– Jag är för Open Access eftersom jag tror att det medför att artiklarna läses mer och därmed citeras mer, vilket är bra både för tidskriften och den enskilde forskaren. Jag har själv struntat i att läsa artiklar med ett intressant abstract som publicerats i tidskrifter som jag inte haft tillgång till - eftersom jag inte orkat/haft tid att köpa/beställa artikeln via universitets bibliotek eller be en kollega vid något annat universitet att skicka en kopia.
Maria Bendz - Postdoktor i bioinformatik, Stockholms universitet
– Det är inte speciellt attraktivt för oss forskare, vare sig att publicera i de “low impact" Open Access-tidskrifter som finns eller att betala för att publicera i mer prestigefyllda tidskrifter. Med Open Access, där publiceringskostnader betalas av författaren, finns en risk att kvaliteten försämras då det av ekonomiska skäl kan vara frestande för ett förlag att godkänna vetenskapligt tveksamma artiklar. Seriös granskning, professionell layout, effektiva sökmotorer, länkar till referenser och citeringar som etablerade förlag erbjuder, riskerar att försämras med Open Access.

– Allmänhetens berättigade krav på tillgång till forskningsresultat tillgodoses redan idag eftersom vem som helst kan be en författare om en kopia av önskad artikel eller genom att för en viss kostnad beställa artikeln från förlaget. Frågan är om allmänhetens tillgång till gratis forskningsresultat är så viktig att vi är beredda att sänka kvaliteten på forskningen? Kanske bättre att satsa mer på begriplig och korrekt populärvetenskap.

Christina Moberg - Professor i organisk kemi, KTH
– Vetenskapsrådets beslut att inför krav på Open Access har föregåtts av liknande beslut hos andra industriländer, forskningsfinansiärer och universitet. Nu kan forskarna välja om de vill publicera sina resultat i Open Access-tidskrifter eller deponera den sista manusversionen i öppna universitetsarkiv. Beslutet sätter också press på de vetenskapliga förlagen att öppna sina arkiv, vilket ligger i forskarnas, skattebetalarnas och samhällets intresse.
 
– Forskning har visat att Open Access-artiklar citeras mer än traditionellt publicerade artiklar, vilket gynnar forskarna. Open Access-publicerade artiklar får också större genomslag i media och hos allmänheten, eftersom de är åtkomliga. Forskningskvaliteten kommer sannolikt att öka; med ökad spridning kommer artiklarna att kunna granskas kritiskt av fler, och det blir lättare att upprepa studier.

– Jag har publicerat artiklar både i traditionell form och enligt Open Access-modellen, och ser huvudsakligen fördelar med Open Access. Finansieringsfrågan kan lösas genom att universitetsbiblioteken gradvis växlar in prenumerationskostnader mot publiceringskostnadsavtal för lärosätena.

Erik Svensson - Professor i zoologisk ekologi, Lunds universitet
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.