Vetenskapsrådet
"Forskning är vad jag sysslar med när jag inte vet vad jag sysslar med. "
- Wernher von Braun
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Oktober 2009 Nr 7

Utvärdering: ERC är för byråkratiskt

Vaira Vike-Freiberga har utvärderat ERC och gillar inte byråkratin. (Foto: Eva Barkeman)

Jack Metthey medger att EU inte är anpasat för forskning. (Foto: ERC)

I somras kom den första utvärderingen av Europeiska forskningsrådet, ERC. Den 44-sidiga rapporten är tydlig: Administrationen av ERC är på tok för byråkratisk.
BRYSSEL
I somras kom den första utvärderingen av Europeiska forskningsrådet, ERC. Den 44-sidiga rapporten är tydlig: Administrationen av ERC är på tok för byråkratisk.

ERClänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som bildades 2007, är inne på sin fjärde utlysning och förtroendet i forskarsamhället är stort.

I somras utvärderades ERClänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster av en oberoende panel ledd av Vaira Vike-Freiberga, professor i  psykologi och tidigare Lettlands president. Hon har kallats järnladyn och skräder inte orden i kritiken av ERC:s otympliga arbetsprocesser:

– Det behövs en fungerande infrastruktur! Mycket är småsaker, men tillsammans skapar det onödig irritation bland både forskare och granskare, sa hon nyligen vid ett miniseminarium i Bryssel om utvärderingen av ERC som Vetenskapsrådet arrangerade som ett led i det svenska ordförandeskapsåret.

Krångligt att få ersättning

Som exempel nämner hon svårigheterna för externa granskare att få ut ersättning för sina resor till bedömningspanelerna i Bryssel, att registreringen för att få tillgång till ansökningarna är onödigt krånglig och att de forskare som fått pengar från ERC i detalj måste redovisa hur pengarna använts inom det sökta projektet. Dyker det upp ett intressant sidospår kanske inte pengarna kan användas där.

– Det vi kallar vetenskaplig excellens förändras ständigt och måste definieras om och om igen. Det får inte bli en byråkratisk process, säger Vaira Vike-Freiberga.

Rekommenderar en enda chef

Bland rekommendationernaöppnas i nytt fönster finns bland annat att slå ihop de båda posterna som generalsekreterare (vetenskapligt tillsatt) och förvaltningsdirektör (tillsatt av EU-kommissionen) i en enda person med både vetenskaplig excellens och administrativ kompetens, som rapporterar direkt till forskningskommissionären.

Målet är göra ERC mer oberoende av EU-kommissionens byråkrati eftersom forskning inte fungerar som andra branscher, utan bygger just på att tänka utanför ramarna.

ERC:s vetenskapliga rådlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster vill dessutom gå ett steg längre och omstrukturera ERC enligt EG-fördragets paragraf 171länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att ge ökad autonomi inför det åttonde ramprogrammet.
– Jag är besviken över att rapporten bara nämnde paragraf 171 som en nödlösning, säger Helga Nowotny, vice ordförande i det vetenskapliga rådet.

Kommissionen håller med

EU-kommissionen kommer att svara officiellt på rapporten under oktober, men Jack Metthey, som är chef för det direktorat inom kommissionen som ansvarar för ERC och tillförordnad direktör för ERC:s kansli i Bryssel, antydde redan på seminariet att kommissionen kommer att implementera rekommendationerna i rapporten.

– Den bekräftar i huvudsak vår egen erfarenhet. EU är tyvärr inte anpassat för frontforskning, men irritationsmomenten får inte kontaminera det viktiga arbetet inom ERC, säger han.

Matematikern Fredrik Kahllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster vid Lunds universitet fick 15 miljoner kronor för fem år i ERC:s första utlysning av Starting Grants, för att designa algoritmer som kan tolka bilder, till exempel för "datorseende".

Täckning krävs för varje krona

Hittills har han inte haft något större krångel med ERC. Pengarna har kommit som de ska varje kvartal. Den första finansiella redovisningen ska göras efter 18 månader, det vill säga om ett halvår.

– Man måste ha täckning för alla pengar man använt, annars får man betala tillbaka, säger Fredrik Kahl, som hittills inte hunnit spendera i avsedd takt.
– Jag har anställt fyra doktorander och en forskarassistent, men försöker hitta mer bra folk.

Han är dock inte orolig att pengarna ska brinna inne om forskningen tar en annan riktning, eftersom hans projektbeskrivning var relativt fri.
– ERC-medlen betyder oerhört mycket och ger en enorm frihet att forska på det jag vill.

 
Fotnot: Härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa rapporten och kommissionens och det vetenskapliga rådets kommentarer.

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.