Vetenskapsrådet
"Forskning är vad jag sysslar med när jag inte vet vad jag sysslar med. "
- Wernher von Braun
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Oktober 2009 Nr 7

Hur tror du ERC ser ut om 10 år?

– Om tio år är ERC en världsledande forskningsfinansiär, med en rik palett av instrument som ger full flexibilitet när det gäller utlysningar. Idag har vi bara två typer – Starting Grants och Advanced Grants – men det är logiskt att ERC kommer att växa till fler utlysningar. Det är en "learning organisation" som får förtroende genom att bevisa sig nyttig för forskarna.

– Idag kommer bara fem procent av ansökningarna från andra delar än Europa, men om tio år ska vi ha en tredjedel. Vi ska dra till oss de bästa forskarna, oavsett var i världen de kommer ifrån. Vi måste skapa den rätta miljön i Europa.

Jack Metthey - EU-kommissionens direktör för ERC:s kansli
– Jag hoppas att ERC blir den ledande forskningsfinansiären i Europa, och spänner över alla länder – som ett OS för forskning. Jag hoppas att ERC ligger på toppnivå i världen, i klass med NSF och NIH i USA. Jag är dock inte helt övertygad om att det kommer att bli så, eftersom den politiska viljan saknas. Dessutom får vi stor konkurrens från Asien, till exempel Singapore.

– ERC har stora ambitioner, men små stenar kan skapa stora problem. Hittills har forskningsrådet fungerat tack vare alla engagerade idealistiska medarbetare. Det kommer aldrig att bli den största forskningsfinansiären, men kan sätta standarden för excellent forskning i frontlinjen.

Mogens Flensted-Jensen - Professor i biovetenskap, Köpenhamns universitet
– Jag hoppas att ERC kommer att vara mer känt än ESF utanför Europa, bland annat tack vare vår internationella utvärderingsprocess. Eftersom utlysningarna är öppna för alla, inte bara européer, hoppas jag att andelen icke-européer kommer att öka, liksom andelen unga forskare.
 
– Jag är övertygad om att ERC kommer att medverka till att Europa tar hem fler Nobelpris på sikt – det slår jag gärna vad om!
Helga Nowotny - Vice ordförande i ERC:s vetenskapliga råd
– ERC ska vara den viktigaste motorn för europeisk kunskap, och sätta agendan när det gäller öppenhet och insyn i grundforskningen.

– Dessutom är det mycket viktigt att satsa på nya utlysningar för unga forskare, på doktorsnivå. Det är en utmaning att välja ut de allra bästa så tidigt, jag har inget recept, men det är de som kommer att inneha de ledande rollerna i forskarsamhället om 15-20 år.
Huruvida vi kan konkurrera med USA och Asien om framtidens bästa forskare är en budgetfråga...

Jean-Marc Rapp - Ordförande i European University Association
– Om tio år är ERC ett väletablerat begrepp inom toppforskning, och en standard för excellens som alla länder kan mäta sin frontforskning mot. Om jag får drömma lite så ser jag att vi hittat en organisationsform som alla är nöjda med, och att ERC kanske ligger utlokaliserat i någon solig stad i Europa... När det gäller forskningsstöd så hoppas jag att ERC fortfarande har få men breda bidragsformer om tio år, ett enkelt och lättläst regelverk, och att det administrativa arbetet kring ERC-bidragen landat på ett minimum.
Elisabeth Sjöstedt - Svensk nationell expert vid ERC:s kansli
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.