Vetenskapsrådet
"Motsatsen till en korrekt förklaring är en felaktig förklaring. Men motsatsen till en djupsinnig sanning kan mycket väl vara en annan djupsinnig sanning."
- Niels Bohr
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
September 2009 Nr 6

Forskningen internationaliseras och ämnesråden slimmas

Huvudsekreterare Arne Johansson. (Foto: Vetenskapsrådet)

Det finns ett tryck från den politiska nivån – både nationellt och från EU-kommissionen – att samordna forskningssatsningar i Europa för ett bättre internationellt samarbete med spetsforskning, som ska kunna konkurrera med tíll exempel den bästa amerikanska och japanska forskningen.
 
Det nya instrumentet som EU-kommissionen vill driva igenom är "Joint Programming" som innebär att man satt upp en process för att identifiera områden där mervärdet är stort av Europeiskt samarbete och där ett flertal länder redan har nationella program. Målsättningen är att få fram en preliminär lista på 3-6 sådana områden till början av december i år.
 

Joint Program

Ett program har redan startat. Det var Frankrike som under sitt EU-ordförandeskap drog igång Alzheimerforskning som ett Joint Program. Nåja, någon forskning har ännu inte kommit igång i programmet, men kommissionen har gett ett rejält stöd till administrationen av det.
 
Joint programming kanske kommer att ta tid att köra igång, men drivkraften är stark att få igång denna typ av samarbete och vi jobbar en del på den svenska fronten nu med att se vad som skulle kunna vara mest givande för den svenska forskningen. Ett intressant område är klimatforskningen där det nordiska så kallade Toppforskningsinitiativet nu till slut nått fram till utlysning av två klimatrelaterad programmen.
 

Slimma ämnesråden

Det internationella samarbetet är också en växande del av Vetenskapsrådets arbete, inte minst genom KFI:s insatser för samordning av användningen av forskningsanläggningar, men också för ämnesråden. Regeringen har under sommaren lagt ett förslag att slimma ämnesråden från nuvarande 21 ledamöter till sju (för Naturvetenskap och teknikvetenskap och för Humaniora och samhällsvetenskap). Det har gett en del reaktioner i remissvar och debattartiklar och skulle helt klart ställa krav på förändrade arbetssätt för ämnesråden och ge en del svårigheter att, som nu, representera en stor bredd vad gäller den vetenskapliga kompetensen.

Arne Johansson
Huvudsekreterare i ämnesrådet för naturvetenskap och teknik

Datum: 2009-09-07
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.