Vetenskapsrådet
"Motsatsen till en korrekt förklaring är en felaktig förklaring. Men motsatsen till en djupsinnig sanning kan mycket väl vara en annan djupsinnig sanning."
- Niels Bohr
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
September 2009 Nr 6

Färre forskare i Vetenskapsrådet

Regeringen vill banta ner Vetenskapsrådet rejält. (Foto: iStockphoto.com/Oleksandr Gumerov)

Två tredjedelar av ledamöterna i Vetenskapsrådets ämnesråd ska bort. Och styrelsen ska krympa. Det föreslår regeringen i sina nya regler för Vetenskapsrådet.
Förslaget leder till ökad politisk styrning och en urholkning av svensk grundforskning, menar många ledamöter i ämnesråden.
Syftet med de nya reglerna i regeringens förslaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är att öka samarbetet inom Vetenskapsrådet och stärka arbetet med strategiska forskningsområden, efter kritiken i Madelene Sandströms utredning Forskingsfinansiering – kvalitet och relevansöppnas i nytt fönster från 2008. (Läs Vetenskapsrådet kan läggas nerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i tidigare nummer av Tentakel.) Färre ledamöter ger effektivare styrelser med mer flexibilitet, menar regeringen.

Styrelsen får större ansvar

Samtidigt ska Vetenskapsrådets styrelse få större utrymme att fatta beslut om myndighetens arbete, bland annat för att främja ämnesöverskridande forskning. Det innebär att styrelsen ansvarar för alla ämnesområden, istället för att varje ämnesråd själv bestämmer över sina bidragsformer, som nu.  

Även huvudsekreterarna, som idag har det vetenskapliga ansvaret för ämnesrådens verksamhet, får en förändrad roll och ska istället vara inriktade på att tillföra ämneskompetens till myndigheten i sin helhet.

Två tredjedelar av ledamöter försvinner

Ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap har idag 21 ledamöterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 14 är forskare utsedda av forskarsamhället medan ordföranden och sex allmänrepresentanter utses av regeringen. Hälften är ordinarie ledamöter och hälften ersättare. Enligt de nya reglerna ska ämnesråden bara bestå av sju ledamöter från forskarsamhället – inga allmänrepresentanter eller ersättare.

– Man tappar bredden med bara sju ledamöter. Ämnesrådet är ett viktigt nätverk för att snabbt hitta rätt kompetens när det dyker upp frågor, säger Arne Johansson, huvudsekreterare vid ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap.

I Vetenskapsrådets remissvarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på regeringens förslag om ändring av organisationen, välkomnar styrelsen det ökade ansvaret för den egna verksamheten, men vill samtidigt ha ett större forskarinflytande.

Styrelsen krymper

Enligt förslaget ska styrelsen krympa från 13 till 9 ledamöter. Men där tidigare åtta (61 %) har utsetts av forskarsamhället genom elektorsval, ska i det nya förslaget bara fem (55 %) väljas ur forskarsamhället. Det är för få, menar Vetenskapsrådet som vill att sex av styrelsens ledamöter ska vara aktiva forskare (66 %).

Dessutom vill Vetenskapsrådet ha fler ledamöter i ämnesråden – elva istället för sju, varav två allmänrepresentanter.

Krantz får kritik

En majoritet av ledamöterna i dagens ämnesråd tar till storsläggan mot regeringens förslag i debattartikeln Nya ministern hotar svensk grundforskninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i DN 25/8 2009:

"Vi är övertygade om att förslaget leder till ökad politisk styrning, minskat forskarinflytande och urholkning av svensk grundforskning." skriver de och uppmanar Tobias Krantz att tänka om.

I så fall får han skynda sig. Förändringarna i de aktuella förordningarna och lagarna ska vara klara så att de nya ledamöterna kan finnas på plats till den 1 januari 2010.

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.