Vetenskapsrådet
"Om du bara är skeptisk, då kan inga nya idéer komma till dig. "
- Carl Sagan
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Maj 2009 Nr 4

<span class="bldtextfoto">Grafik: MAX-lab/Lunds universitet</span>Den fjärde anläggningen på MAX-lab ska byggas på Brunnshögsområdet i nordöstra Lund och blir världens kraftigaste synkrotronljus. Tillsammans med ESS kan Sverige och Lund bli ett världsledande centrum för forskning om material, energi och bioteknik.

MAX IV börjar byggas nästa år

<span class="bldtextfoto">Foto: Vetenskapsrådet</span>MAX IV är den största forskningssatsningen i Sverige, enligt Lars Börjesson.

<span class="bldtextfoto">Foto: Lunds universitet</span>Per Eriksson är stolt över förtroendet som Lunds universitet fått.

Nu är det klart att "supermikroskopet" MAX IV kommer att byggas i Lund – vilket bäddar för att även ESS kommer att hamna där.
MAX-lab i Lund är ett nationellt laboratorium med forskning baserad på synkrotronljusstrålning. Strålningen produceras av elektroner som färdas i nära ljusets hastighet genom magnetfält i en lagringsring. Med hjälp av strålningen kan man studera egenskaper hos olika material.

Tre lagringsringar finns redan på plats i Lund och runt 800 forskare från hela världen gör årligen experiment vid MAX-lab. Men ytterligare en ring behövs i takt med att nanotekniken utvecklas och man behöver bättre metoder för att undersöka material i nanoskala.
MAX IV kommer att bli hundra gånger mer effektiv än någon annan synkrotronljusanläggning i världen.
 

Avtal tecknat

I april tecknade Lunds universitet, Region Skåne, Vetenskapsrådet och VINNOVA ett avtal som innebär att bygget av MAX IV, som beräknas kosta 2,6 miljarder kronor, är i hamn.
 
Vetenskapsrådet och VINNOVA bidrar med cirka en halv miljard kronor, Region Skåne och Lunds universitet bidrar med 250 miljoner kronor. Resterande delar förväntas bli finansierade av regeringens strategiska forskningssatsningar, och andra intressenter. Parterna är överens om att bygget av MAX IV bör komma igång redan år 2010.
 
– MAX IV blir den enskilt största forskningssatsningen i Sverige någonsin, säger Lars Börjesson, Vetenskapsrådets huvudsekreterare kommittén för forskningens infrastrukturer.

Stärker ESS-aktien

Dessutom stärker satsningen Sveriges aktier när det gäller att få ESS-anläggningen förlagd till Lund, menar Lunds universitets rektor Per Eriksson.

– Det är ett stort förtroende som Lunds universitet har fått. Vi är tacksamma för den nationella uppbackningen som visar att regeringen ser forskningen som kommer att utföras där som ett prioriterat område.

Ritningarna för MAX IV är klara. Byggnaden blir rund med en yttre radien på cirka 75 meter och en inre gård ska ha en radie på 35 meter. Själva ringen får en omkrets på över 500 meter. För att starta elektronerna byggs en rak 250 meterlång accelerator.

Eva Barkeman

Datum: 2009-05-04
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.