Vetenskapsrådet
"Att bevis inte finns, är inte bevis på att något inte finns."
- Sir Martin Rees
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
April 2009 Nr 3

Tre nya ledamöter i VR:s styrelse

<span class="bldtextfoto">Foto: Busch & Bild</span>Jan Martinsson är ny allmänrepresentant i Vetenskapsrådets styrelse.

<span class="bldtextfoto">Foto: Björn Lind</span>Gerhart Wagner är ny forskarrepresentant.

<span class="bldtextfoto">Foto: Johan Bergmark</span>Annika Scheynius är ny forskarrepresentant.

Vetenskapsrådet har fått tre nya styrelseledamöter.
Från forskarsamhället har Gerhart Wagner och Annika Scheynius utnämnts. Regeringens allmänrepresentant är Jan Martinsson.
De tre nya ledamöterna är ett fyllnadsval för att ersätta de tidigare styrelseledamöterna Hans Wolf-Watz, Lena Claesson-Welsh och Jan-Eric Sundgren som alla slutat innan mandatperiodens slut. Alla tre var valda för tre år, 2007-2009.
 
Regeringen har utsett dem på förslag av vetenskapsrådets styrelse och efter nominering av ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap respektive medicin.
 

Tidigare ordförande i ämnesrådet

Som ersättare för allmänrepresentanten Jan-Eric Sundgren, tidigare huvudsekreterare i Vetenskapsrådets föregångare TFR (Teknikvetenskapliga forskningsrådet) och sedan rektor för Chalmers innan han gick vidare till Volvo, har regeringen utsett Jan Martinsson. Martinsson är teknologie doktor och har tidigare varit ordförande i ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap.
 

Mikrobiolog och nybliven svensk

Som ersättare för Hans Wolf-Watz, professor i tillämpad molekylärbioolgi i Umeå, har ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap nominerat tysken Gerhart Wagner vid Uppsala universitet. Han är professor i prokaryot mikrobiologi vid Uppsala universitet – och nybliven svensk medborgare.
 
Ämnesrådet för medicin har nominerat Annika Scheynius, professor i klinisk allergiforskning vid KI, som ersättare för Lena Claesson-Welsh, professor i medicinsk biokemi vid Uppsala universitet.
 
Regeringen förordnar de tre nya ledamöterna till styrelsen för Vetenskapsrådet från och med den 5 mars till och med den 31 december 2009.

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.