Vetenskapsrådet
"Att bevis inte finns, är inte bevis på att något inte finns."
- Sir Martin Rees
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
April 2009 Nr 3

<span class="bldtextfoto">Foto: StockXpert</span>STRATEGI. Regeringen satsar på strategiska forskningsområden – och får lärosätena att samarbeta.

112 ansökningar om strategiska medel

<span class="bldtextfoto">Foto: Vetenskapsrådet</span>Arne Johansson samordnar de strategiska satsningarna.

Det har kommit in 112 ansökningar inom 20 områden i regeringens satsning på strategisk forskning. Flest ansökningar står Lunds universitet för.
– Processen har lett till flera samarbeten mellan lärosätena, säger Arne Johansson.
Det har kommit in 112 ansökningar inom 20 områden i regeringens satsning på strategiska forskningsområden.
Flest ansökningar står Lunds universitet för.
– Ansökningsprocessen har lett till flera samarbeten mellan lärosätena, säger Arne Johansson.

Regeringen satsade i den senaste forsknings- och innovationspropositionen 1,8 miljarder årligen på 24 strategiska forskningsområden. Av dessa ska 1,35 miljarder fördelas till 20 områdenöppnas i nytt fönster.
 
Vetenskapsrådet, VINNOVA, Formas, FAS och Energimyndigheten, som ansvarar för utlysningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, ska nu rekrytera de internationella experter som ska granska ansökningarna.

Totalt kom det in 112 ansökningar och huvudman för flest ansökningar är Lunds universitet, 16 stycken, följt av Göteborgs och Uppsala universitet med vardera 12 ansökningar. Tillsammans har lärosätena sökt över 15 miljarder kronor.

Många samverkar

Mer än hälften av ansökningarna, 64 stycken, har ett eller flera medsökande lärosäten. Majoriteten har universitet som huvudsökande. Huvudsökande högskolor utgör bara cirka fem procent.
– Ett av regeringens mål med satsningen är att öka samverkan mellan universitet och högskolor i landet, och oavsett hur det går tror jag att ansökningsprocessen i sig varit positiv för att stimulera till fler samarbeten framöver, säger Arne Johansson, Vetenskapsrådet, som lett myndigheternas samordningsgupp.

Flest ansökningar inom vårdvetenskap

I snitt har det kommit in knappt sex ansökningar per område. Flest ansökningar, elva stycken, har det kommit inom vårdforskningsområdet. Molekylär biovetenskap är näst störst med nio ansökningar. Minst ansökningar, tre stycken, har kommit inom området cancerforskning.
De två områden som rör naturvetenskap och teknikvetenskap, nanovetenskap och e-vetenskap, fick in fem respektive fyra ansökningar.

Internationell bedömning

– Både forskningens vetenskapliga kvalitet och dess strategiska betydelse för det svenska samhället och näringslivet kommer att granskas av internationella bedömarpaneler, säger Arne Johansson. Arbetet med att sätta ihop panelerna pågår som bäst hos de olika myndigheterna.
Panelerna kommer att sammanträda i Stockholm i maj. Totalt ska cirka 130 forskare engageras i beredningsarbetet.

Regeringen fattar beslutet

Vetenskapsrådet, VINNOVA, Formas, FAS och Energimyndigheten lämnar rekommendationer på vilka lärosäten som bör beviljas bidrag till regeringen i mitten av juni. Regeringen fattar det slutgiltiga beslutet. Efter fem år ska de beviljade ansökningarna utvärderas.
För de kvarvarande fyra strategiska områdena har medel tilldelats respektive finansiär.

Fotnot: HärExcel hittar du alla ansökningar (öppnas som excelfil).

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.