Vetenskapsrådet
"Att bevis inte finns, är inte bevis på att något inte finns."
- Sir Martin Rees
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
April 2009 Nr 3

Hur tycker du att en bra handledare ska vara?

– En bra handledare förstår att doktorandstudier handlar om just utbildning. Till att börja med behöver doktoranden mer hjälp med att förstå de grundläggande koncepten i projektet och hjälp med att välja rätt kurser. Med tiden måste en viss nivå av tillit uppstå så att doktoranden själv kan fatta beslut om projektets inriktning samt val av experiment och samarbetspartners. Slutligen måste handledaren kunna känna av sin doktorands personlighet, drivkrafter och allmänna välmående.

Jag hade den perfekta handledaren – Håkan Wennerström på Fysikalisk kemi 1 vid Lunds universitet. I början träffades vi varje vecka och han gav mig råd om projektet, val av kurser och konferenser. Gradvis började han uppmuntra mig att skriva artiklar, vara oberoende och samarbeta med andra personer. I slutet av doktorandstudierna hjälpte han mig att välja rätt nästa steg i min karriär med hänsyn tagen till mina färdigheter.

Cecilia Leal - Postdoktor vid University of California, Santa Barbara, USA
– De tre viktigaste ledorden vid handledning tycker jag är diskussion, lyhördhet och motivation.
Med en bra handledare ska man kunna ha konstruktiva och givande diskussioner, men handledaren ska även uppmuntra den handledde till att tänka själv och söka egna konstruktiva lösningar.
Dessutom bör handledaren vara lyhörd och anpassa sig till den handledde eftersom alla är individer och olika.
Slutligen ska en handledare även kunna motivera, stötta med nya infallsvinkar och vägleda i perioder när forskningen går trögt, eftersom ingen forskning är spikrak.

Av egen erfarenhet vet jag att det är viktigt att ha handledaren lätt tillgänglig för att kunna diskutera och ha som bollplank för idéer. Jag tycker bättre om det svenska sättet med en plattare hierarkisk mentalitet som jag upplevde på Chalmers, än det mer hierarkiska system som jag upplever här i USA på UC San Diego, där hög titel starkt korrelerar till mindre tillgänglighet.

Andreas Wiberg - Postdoktor vid University of California, San Diego, USA
– Det viktigaste hos en bra handledare är att vara inspirerande. På så vis får varje doktorand känslan av att utföra ett viktigt arbete. Sen är det förstås också viktigt att å ena sidan ge doktoranden frihet att arbetar självständigt, och å andra sidan ge tydlig och praktisk handledning.

Eftersom jag själv är handledare har jag märkt att denna balans varierar mycket från student till student och inte alltid är så lätt att hitta. Varje student behöver individuell handledning – och de är annorlunda än handledaren. Dagens studenter värderar helt andra saker än när jag själv var doktorand. Tiderna förändras. När jag påbörjade min forskarutbildning visste inte alla hur man använder e-post och vi fick gå till biblioteket för att kopiera forskningslitteratur.

Christiane Funk - Professor i biokemi, Umeå universitet
– En god handledare förstår att han/hon har åtagit sig ett ansvar och en viktig pedagogisk uppgift som mentor för en ung forskare. Ett genuint intresse för projektet är naturligtvis ett måste. Handledaren bör vara uppmuntrande men inte alltför dominerande – öppen för nya förslag och tillåta misstag. En god handledare måste ta sig tid och bör ställa höga krav, men dessa krav bör vara uppdelade i realistiska delmål i samförstånd med doktoranden.
Elisabeth Sauer-Eriksson - Professor i strukturbiologi, Umeå Universitet
– Jag tror det är insikten om att det viktigaste slutresultatet är de egenskaper och färdigheter doktoranden får under forskarutbildningen, inte avhandlingen i sig eller den forskning som producerats på vägen, även om de vanligtvis sammanfaller.
Poängen är att det är inställningen hos handledaren som avgör vilket fokus han/hon har för sin handledning; doktoranden eller forskningen. En riktigt bra handledare är, förutom en bra forskare, även en duktig pedagog med social kompetens.
 
Doktoranden behöver mer styrning och handfast hjälp i början men under resans gång blir man mer ett bollplank för diskussioner och ideér, där man uppmuntrar doktoranden till egna frågeställningar och svar. Fast det gäller att kunna vara lyhörd för var doktoranden befinner sig. Olika individer behöver stöd på olika sätt, vid olika tidpunkter och på olika områden.
 
I mitt eget fall var jag ofta otålig. När jag väl löst en problemställning så jag ville hoppa på nästa, innan jag hunnit dokumentera och få till en bra publikation. Där hade jag en bra handledare som i början var konkret och hjälpte till att skriva ganska mycket, men undan för undan lät mig ta allt större ansvar för skrivandet. Det har fått mig att både inse värdet av, och hitta glädjen i, att skriva vetenskapliga artiklar.
Jukka Mäki-Turja - Universitetslektor i datavetenskap, Mälardalens högskola
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.