Vetenskapsrådet
"Kunskap är inte kunskap förrän någon vet att man vet."
- Lucilius
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Juni 2008 Nr 5

För lite pengar eller för mycket tid?

<span class="bldtextfoto">Foto: Sofia Günther</span> Redaktör Eva Barkeman.

Ingress
En insektsforskare kan ha en bisyssla – bokstavligen. Men ytterligare 64 procent av Sveriges professorer har faktiskt bisysslor enligt en undersökning gjord av Nutek. Varför? Har de för lite pengar, eller för mycket tid, undrade en bekant lite skämtsamt.

En del av sanningen är att staten uppmuntrar till bisysslor – för att kunskapen ska komma samhället till del. Huvudsakligen handlar det om företag och populärvetenskap.
Men regeringen bör utvärdera om denna möjlighet för universitetslärare att ha bisysslor inom sitt ämnesområde (till skillnad från övriga statsanställda) verkligen har fått den effekten. Det skriver Riksrevisionen i en ny rapport.
Dessutom får Högskoleverket på pälsen för att lärosätena har dålig kontroll på sina anställdas bisysslor – trots anmälningsplikt.
 
Sen kan bisysslor förstås övergå i huvudsysslor efter hand.
Huvudsyssla kan man säga att lärosätenas överhuvud har – rektorn. Som av en händelse är rektorn oftast en naturvetare eller teknolog, enligt en egen undersökning som Tentakel gjort.
Mille Millnert i Linköping är den mest typiske rektorn: Man född 1952, professor i reglerteknik och en medianlön på 87 600 kr. Läs mer i Tentakel.

I det här numret kan du också läsa artiklar som debatterar behovet av Open Access-publicering och att befordringsreformen 1999 haft negativ effekt på forskarrörligheten.
 
Strax före midsommar tas beslut om vilka som får Linnéstöd i år. Det blir min huvudsyssla att leverera nästa nummer av Tentakel strax därpå.

Eva Barkeman
Redaktör för tidningen Tentakel

Datum: 2008-06-02
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.