Vetenskapsrådet
"Kunskap är inte kunskap förrän någon vet att man vet."
- Lucilius
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Juni 2008 Nr 5

<span class="bldtextfoto">Foto: </span>

Tvivlet följer honom alltid

Håkan Wennerström leder ett Linnéprogram om intermolekylär växelverkan.

RÅDSPROFILEN
Vem är det egentligen som tar beslut om vilka som ska får forskningsmedel från Vetenskapsrådet? I Tentakels serie Rådsprofilen, får du träffa alla ledamöter i ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap. Möt Håkan Wennerström.
Vad betyder det för dig att sitta i ämnesrådet, Håkan Wennerström?
– Ämnesrådet har en för mig mycket viktig roll i stärka svensk grundforskning, naturvetenskaplig såväl som teknisk. Vetenskapsrådet och ämnesrådet har, till skillnad från andra finansiärer, ett övergripande ansvar för forskningen. I min syn gäller detta både topp och bredd. Genom att se också till bredden har man ett perspektiv, som inte enbart omfattar den närmaste treårsperioden. Det gäller också att lägga grunden för den forskning som kommer att vara framgångsrik om femton – tjugo år.

– Genom att sitta i ämnesrådet får jag en inblick i och påverkan på ett antal forskningspolitiska frågor. Dock måste sägas att jag i första hand ser mig som forskare och jag har varken ändamålsenlig kompetens eller ambition för uppgiften. Detta gör att det inte så sällan är en uppgift som jag på ett personligt sätt finner svårt.

Vilken är den viktigaste forskningspolitiska frågan?
–  I ett kortare perspektiv är den viktigaste frågan vilka förslag som finns i resursutredningen (RUT 2länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) som bör genomföras. Hur ska detta gå till praktiskt?

– I ett längre perspektiv blir det ett dilemma att så långt möjligt bibehålla en mångfald i den svenska forskningen i den globala konkurrens som stadigt växer sig starkare.
 
Vad brinner du för?  
– Det finns ett antal konkreta frågor som jag finner viktiga på ett personligt sätt Vetenskapsrådet/ämnesrådet bör värna om möjligheten för den enskilde forskaren att forska på ett eget fritt formulerat program. Resurserna för detta må vara begränsade men det ska finnas en realistisk möjlighet.

–  Forskning ska kunna bedrivas under mänskligt värdiga former. Jag är stark motståndare till idealet att forskaren ska brinna så för sin verksamhet. Här är det ofta underförstått att han/hon offrar privatliv och anständighet i umgänget med andra. Detta är inte minst en genusfråga!

Vetenskapsrådet/ämnesrådet ska kraftfullt verka för att minimera möjligheterna att personer med insyn och inflytande i systemet manipulerar anslagsfördelningsprocessen.

Vetenskapsrådet/ämnesrådet har idag en god trovärdighet och det är mycket viktigt att bevara denna. Attacker förekommer ständigt både inifrån och utifrån.

 
Vad arbetar du själv med?
– Jag är fysikalisk kemist. En teoretiskt skolad generalist med stark experimentell förankring. Under senare år har min forskning kretsat kring att utifrån en kunskap om molekylers parvisa växelverkan förstå molekylär association i en vattenomgivning. Genom att klarlägga de grundläggande samverkansmekanismerna kan man få bas för beskrivningen av en rad associationskontrollerade fenomen inom biofysik, biokemi och molekylärbiologi men också för tekniska tillämpningar med användning av polymerer, ytaktiva ämnen och nanopartiklar.

– För närvarande leder jag ett Linnéprogram "Organizing Molecular Matter" där temat just är att få en helhetssyn på intermolekylär växelverkan från en grundläggande kvantkemisk beskrivning över generella statistisk mekaniska och experimentella studier av molekylär samverkan till lösning av konkreta problem inom biokemi/molekylärbiologi och inom teknik. Själv har jag i denna anda under de senaste åren arbetat med så olika problem som mekanismer för molekylär transport över hud, kolesterols effekt på lipiddubbelskikt, kompaktering av DNA, och den molekylära mekanismen för hur cement stelnar.
 
Vad vet dina kollegor inte om dig?
– Att tvivlet alltid följer mig.
 
 
Namn: Håkan Wennerström.
Roll i ämnesrådet: Ledamot.
Ålder: 61 år.
Yrke: Professor vid Lunds Universitet.
Bostad: Parhus i Lund.
Familj: Hustru och fyra barn.
Intressen: Utpräglad naturmänniska med otidsenlig allmänbildning.

Fotnot: Möt tidigare Rådsprofiler:
Billy Fredrikssonlänk till annan webbplats
Kerstin Johannessonlänk till annan webbplats
Johan Håstadlänk till annan webbplats
Ethel Forsberglänk till annan webbplats
Ann-Christin Paullänk till annan webbplats
Svante Björcklänk till annan webbplats
Per Bengtssonlänk till annan webbplats
Yvonne Brandt Anderssonöppnas i nytt fönster
Sven Stafströmöppnas i nytt fönster
Britta Wickbergöppnas i nytt fönster

Eva Barkeman

Datum: 2008-06-02
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.