Vetenskapsrådet
"Kunskap är inte kunskap förrän någon vet att man vet."
- Lucilius
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Juni 2008 Nr 5

<span class="bldtextfoto">Foto: Billy W/Stockxpert</span>Mer än varannan professor har en bisyssla.

<span class="bldtextfoto">Foto: KTH</span>På KTH anmälde nästan var femte lärare bisyssla 2007.

Högskolorna har dålig koll på bisysslor

<span class="bldtextfoto">Foto: Billy W/Stockxpert</span>Mer än varannan professor har en bisyssla – inom sitt eget ämnesområde.

Universiteten har dålig koll på sina anställdas bisysslor.
Nu kritiserar Rikrevisionen Högskoleverket för att inte följa upp regelverket.
– Det finns en stor frihet i den akademiska världen, men lärarna är skyldiga att tala om vad de använder friheten till, säger revisionsdirektören Lars Olof Mikaelsson.
64 procent av alla professorer fick 2006 lön från en annan uppdragsgivaren än sin egen högskola, enligt en rapport från Nuteklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 28 procent drev verksamhet i eget företag.
 
Statsanställda får inte ha förtroendeskaliga bisysslor (eller arbetshindrande, konkurrerande eller där det förekommer jäv).

Men 1986 fick högskolelärare rätt att utöva bisysslor som annars skulle kunna betraktas som förtroendeskadliga. Skälet är "samhällets intresse av ett stärkt forsknings- och utvecklingssamarbete mellan högskola och samhälle".
 
Bisysslan ska hållas klart åtskild från lärarens arbete, skötas på fritiden och får inte skada allmänhetens förtroende för högskolan.

Anmälningsplikt

Sedan 1999 måste lärarna anmäla alla bisysslor inom sitt ämnesområde, men nu visar Riksrevisionens granskning att högskolorna har dålig kontroll över lärarnas bisysslor.
Bara elva av 26 granskade lärosätena vet hur många och vilka uppdrag lärarna har utanför lärosätet. (Se listan.)

– Bland annat har vi tittat i bolagsregistret och jämfört med vad som anmälts till högskolan. Det finns ett antal lärare som inte anmält sin bisyssla, säger revisionsdirektören Lars Olof Mikaelsson, projektledare för Riksrevisionens nya rapport Högskolelärares bisysslorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är det en miss eller en medveten strategi?
– Jag kan bara spekulera, men det är nog en kombination. Det finns en stor frihet i den akademiska världen och man prioriterar kanske inte alltid administrativa uppgifter. Det handlar säkert också om var man kan tjäna extra pengar – många inom akademien har ju inte fasta tjänster så det kan finnas en långsiktighet i bisysslan. Men tar bisysslorna för stor plats tränger det undan annat.

De vanligaste bisysslorna är författarskap eller egna bolag för att utveckla patent, men även vetenskapligt granskningsarbete för forskningsråden räknas som bisyssla.

På KTH har nästan 20 procent av lärarna anmält bisyssla 2007, 240 personer av omkring 1 400. Enligt KTH:s personalchef Annica Fröberg är ledamotsuppdrag i beredningsgrupper den vanligaste bisysslan, men även delägande i bolag på halvtid.
Möjligheten att ha bisysslor gör att universitetsforskare kan utnyttja det så kallade lärarundantaget, som innebär att forskarna själva äger rätten till sina uppfinningar.

Högskoleverket har prioriterat annat


 
Riksrevisionens kritik gäller alltså inte bisysslorna i sig, utan högskolornas dåliga koll. Dessutom är man kritisk till att Högskoleverket, som är tillsynsansvarig, inte har följt upp om högskolorna och universiteten följer de regler om bisysslor som regeringen beslutat om.

– Vi har prioriterat annat, men ska ta till oss kritiken, säger Eva Westberg, juridikansvarig på Högskoleverket.

Riksrevisionen anser också att regeringen bör utvärdera om lärarnas rätt till att utöva ämnesanknutna bisysslor verkligen resulterat i en ökad samverkan med det omgivande samhället.
 
 
Fotnot: Läs artikeln Därför har de bisyssloröppnas i nytt fönster i detta nummer.
Läs mer om lärarundantagetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i tidigare nummer av Tentakel.

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.