Vetenskapsrådet
"Man ska vara på sin vakt mot ingenjörer: De börjar med en symaskin och slutar med en atombomb."
- Marcel Pagnol
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
April 2008 Nr 3

Läs remissvaret på resursutredningen

<span class="bldtextfoto">Foto: Stefan Borgius</span>Arne Jarrick.

Vetenskapsrådet vill ha ett enklare system med större inslag av peer-review än det som föreslås i utredningen "Resurser för kvalitet".
Vetenskapsrådet håller med utredaren Dan Brändström om att resurserna inom den offentligt finansierade forskningssektorn måste fördelas effektivare än i dag och att de statliga medlen ska gå till den bästa forskningen. Universiteten bör få friare ramar och en längre planeringshorisont än idag.

Samtidigt känner Vetenskapsrådet oro för hur den fria grundforskningen kommer att påverkas om modellen som föreslås i Resurser för kvalitetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster införs:
– Vi är medvetna om att Sverige behöver strategiska satsningar men vi vill inte att dessa ska göras på bekostnad av grundforskningen, menar Arne Jarrick, som skrivit Vetenskapsrådets remissvarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Om grundforskningens andel minskas äventyras den förnyelse som är nödvändig.

Olyckligt att styra resurserna

Att, som utredningen föreslår, låta forskningsråden styra resurser till speciella områden tror Arne Jarrick är en olycklig rollförändring. Om universiteten stimuleras till att tydligare utveckla olika forskningsprofiler bör Vetenskapsrådets roll fortfarande vara att stödja fri grundforskning och att identifiera nya ännu ej etablerade områden.

Att en ny aktör, den så kallade intermediären, ska ha huvudansvaret för att arbeta med lärosätenas prestationer kan vara en tänkbar modell – men den forskningspolitiska rådgivarrollen till regeringen vill Vetenskapsrådet behålla.

Vetenskapsrådet vill ha ett robust resursfördelningssystem som belönar kvalitet:
– Det system som föreslås i utredningen är enligt vår åsikt för komplicerat samtidigt som det finns risker för manipulation, säger Arne Jarrick.
– Vi hade önskat se ett enklare förslag, kanske baserat mer på peer-review än de nu föreslagna indikatorerna.

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.