Vetenskapsrådet
"Man ska vara på sin vakt mot ingenjörer: De börjar med en symaskin och slutar med en atombomb."
- Marcel Pagnol
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
April 2008 Nr 3

Klimatforskare får Descartespris

<span class="bldtextfoto">Foto: Stefan Gunnarsson</span>Margareta Hanssons forskargrupp har fått Descartespriset för sin klimatforskning med hjälp av isborrkärnor.

Isborrningsprojektet EPICA är en av årets vinnare av EU:s Descartespris för framstående forskningssamarbeten i Europa. Projektet får drygt fyra miljoner kronor för att ha bidragit med enastående forskningsresultat om klimatförändringar.
– Priset är en bekräftelse på att vi tagit fram ny kunskap som är värdefull för samhället, säger Margareta Hansson, docent i kemisk meteorologi vid Stockholms universitet och svensk representant i projektets styrgrupp.

EPICA (European Project for Ice Coring in Antarctica)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är ett samarbete mellan europeiska forskargrupper från tio olika länder, som vart och ett representerar olika expertområden inom klimatforskningen. Tillsammans har man genomfört djupborrningar i isen på två olika ställen i Antarktis. Arbetet har resulterat i helt ny kunskap om hur klimatet utvecklats under hundratusentals år.

800 000 år gammalt arkiv 

– Vi har nu material som gör att vi kan analysera temperatur och halter av koldioxid och metan så långt tillbaka som 800 000 år. Det är dubbelt så långt tillbaka som man kunnat tidigare.

Isen i Antarktis kan beskrivas som ett jättelikt arkiv över klimatets naturliga förändringar. I isen finns frusna vätskedroppar, partiklar och luftbubblor som ger viktiga ledtrådar om hur nederbörden, temperaturen och utsläppen av metangas och koldioxid i atmosfären sett ut under olika perioder av historien.
 
Inte minst är isen intressant, eftersom det är det enda klimatarkiv som kan berätta om hur atmosfärens sammansättning har varierat genom tiderna.

– Det är analysen av iskärnor som visar mellan vilka nivåer som växthusgaserna har varierat helt naturligt när klimatet har växlat mellan istider och varmare perioder, säger Margareta Hansson.

Ser människans påverkan


 
Resultaten från EPICA:s forskning ger klara bevis för att dagens halter av koldioxid och metan är betydligt högre än någon gång tidigare under de senaste 800 000 åren.

– Vi ser alltså tydligt att vi människor har påverkat de globala halterna av växthusgaser, säger Margareta Hansson. Dessutom har vi kunnat visa att variationerna i temperatur mellan olika istider och varmare perioder är nära sammankopplade med atmosfärens halt av växthusgaser.

Prispengarna går in i projektet

Descartes-pengarna ska användas för att gå vidare med analysen av materialet från borrningarna och bjuda in andra klimatforskare att diskutera resultaten vid öppna konferenser.
 
– Dessutom gör pengarna att vi kan hålla igång det forskarnätverk vi startat inom EPICA och fortsätta att arbeta tillsammans, säger Margareta Hansson.

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.